Suunnittelu
4.6.2024

HalliPES 2.0

HalliPES on avoin puuelementtistandardi, joka määritelmillään vakioi suuren jännevälin erillisrunkoisten hallien sekä ka... HalliPES on avoin puuelementtistandardi, joka määritelmillään vakioi suuren jännevälin erillisrunkoisten hallien sekä kantavaseinäisten rankarakenteisten hallien rungon elementointia ja voimaliitoksia. HalliPES 2.0 sisältää periaatteet sekä esimerkkejä rakennetyypeistä ja liittymädetaljeista. Esitetyt rakenneratkaisut ovat periaatteellisia, joiden perusteella eri yritykset voivat kehittää halutess

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
27.10.2023

Tietomallinnus

PuuBIM – Puuelementin nimikkeistö- ja luettelo-ohje 2023

Lue koko sisältö
23.3.2023

Paloturvallinen puutalo - Asuin- ja toimitilarakentaminen

Kirjan toiseen painokseen on päivitetty vuoden 2021 alussa voimaan tulleet asetusmuutokset (927/2020) ja siihen on tehty... Kirjan toiseen painokseen on päivitetty vuoden 2021 alussa voimaan tulleet asetusmuutokset (927/2020) ja siihen on tehty muitakin täsmennyksiä, joita vuosien varrella on tullut esille. Paloturvallinen puutalo -kirjassa annetaan käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistetaan puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta kos

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
29.9.2022

Kingspan ullakkoratkaisut P1-paloluokan asuinkerrostalon yläpohjassa

Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Kingspan Oy:n Kooltherm®-tuotteilla tehtäviä asuinkerrostalon puurunkoisia ull... Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Kingspan Oy:n Kooltherm®-tuotteilla tehtäviä asuinkerrostalon puurunkoisia ullakkoratkaisuja. Ratkaisu soveltuu alle 28 m korkeisiin kerrostaloihin, joiden paloluokka on P1 ja palokuormaryhmä 600 MJ/m2 [4]. Esitetyt tekniset ominaisuudet koskevat vain Kingspan Oy:n Kooltherm®-tuotteilla toteutettuja ratkaisuja, eikä tätä ohjetta voi käyttää muihin samankal

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
15.11.2021

ThermoWood® -käsikirja

ThermoWood® -käsikirjaan on koottu keskeinen tieto ThermoWood®-tuotemerkin alla olevista lämpömodifioiduista puutuotteis... ThermoWood® -käsikirjaan on koottu keskeinen tieto ThermoWood®-tuotemerkin alla olevista lämpömodifioiduista puutuotteista. Tarkoituksena on antaa puolueetonta tietoa ThermoWood®-tuotteista ja niiden käytöstä. Kohderyhminä ovat arkkitehti- ja rakennesuunnittelijat, jälleenmyyjät, komponentti- ja elementtivalmistajat, urakoitsijat, puusepät sekä oppilaitokset. Käsikirjassa esitetyt tuotteet ja rake

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
12.10.2021

Ääneneristys puutalossa

Uusi Ääneneristys puutalossa -ohjekirja korvaa vuonna 2004 julkaistun vastaavanlaisen teoksen. Ääneneristävyys puutaloss... Uusi Ääneneristys puutalossa -ohjekirja korvaa vuonna 2004 julkaistun vastaavanlaisen teoksen. Ääneneristävyys puutalossa -ohjeeseen on koottu puurakennuksen ääneneristävyyden suunnittelussa tarvittava keskeinen tieto. Tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä ohjeita ääneneristävyyden suunnitteluun ja havainnollistaa puurakenteisten rakennusosien akustista toimintaa. Ohjeessa käsitellään nykyisin

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
27.7.2020

Puuelementtien asentaminen betonirunkoon

Uusi puisten ulkoseinärakenteiden asennustapa mahdollistaa puuelementtien asentamisen betonirunkoon samaan aikaan muun r... Uusi puisten ulkoseinärakenteiden asennustapa mahdollistaa puuelementtien asentamisen betonirunkoon samaan aikaan muun rungon yhteydessä. Työmaalla tarvitaan vain yksi nostokalusto. Elementit juotetaan kiinni normaalin juotosvalun yhteydessä. Saatujen kokemusten mukaan tekniikalla on voitu toteuttaa matalaenergiakerrostaloja pääkaupunkiseudulla ARA-hintaan. Puuelementeissä on valmiina tiivisteet,

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.7.2020

Puurakenteiden S-muodon nurjahduksen ja kiepahduksen mitoitusohjeet

VTT Expert Services Oy:n (VTT) lausunto Eurokoodi 5 suunnittelustandardin /1/ kiepahdus- ja nurjahdusmitoitusmitoit... VTT Expert Services Oy:n (VTT) lausunto Eurokoodi 5 suunnittelustandardin /1/ kiepahdus- ja nurjahdusmitoitusmitoitusohjeiden soveltamisesta järeiden poikkileikkausten usean aallon nurjahdusmuodon (S-nurjahdus) tarkasteluun tapauksissa, joissa palkki tai pilari on tuettu poikittaissuunnassa tasavälein koko matkaltaan.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
22.7.2020

Eurokoodi 5 lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje on lyhennelmä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemista teoksista RIL 20... Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje on lyhennelmä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemista teoksista RIL 205-1-2017 ja RIL 205-2-2019. Lyhennetyn suunnitteluohjeen tavoitteena on helpottaa Eurokoodi 5:n mukaista rakennesuunnittelua ja toimia opetusmateriaalina oppilaitoksille. Ohje on pyritty laatimaan sen tasoiseksi, että sen avulla voi selvitä vähäisistä ja tavanomaisista rakennussu

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
17.7.2020

Julkaisuarkisto

Arkistoon on koottu julkaisusta poistetut, vanhentuneet Puuinfon ohjeet/oppaat

Lue koko sisältö
17.7.2020

Liimapuukäsikirja

Liimapuukäsikirja on pohjoismaisen yhteishankkeen tuloksena syntynyt, eurokoodijärjestelmän mukaiseksi uudistettu ja Suo... Liimapuukäsikirja on pohjoismaisen yhteishankkeen tuloksena syntynyt, eurokoodijärjestelmän mukaiseksi uudistettu ja Suomeen sovellettu kirjasarja. Hankkeessa laadittiin kolme englanninkielistä Liimapuukäsikirjan käsikirjoitusta: Osat 2 ja 3 julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Kirjat ovat hyödyllisiä ohjekirjoja suunnittelijoille, viranomaisille ja rakennusalan yrityksille sekä soveltuvat raken

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

RunkoPES 2.0

RunkoPES-aineisto perustuu Finnish Wood Researchin teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelmaan (TEPUTU). Aineis... RunkoPES-aineisto perustuu Finnish Wood Researchin teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelmaan (TEPUTU). Aineisto on laadittu vuoden 2013 määräysten mukaisesti. Hyödynnettävissä olevan aineiston, esim. dwg-tiedostojen, muokkaamisesta vastaa aina niiden käyttäjä.RunkoPES on avoin puuelementtistandardi, joka määritelmillään vakioi puuelementtirakentamista asuntotuotannossa. Se soveltuu käyt

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Finnfoam FF-PIR P1-paloluokan asuinkerrostalon yläpohjassa

Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Finnfoam Oy:n FF-PIR lämmöneristeitä. Esitetyt tekniset ominaisuudet koskevat... Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Finnfoam Oy:n FF-PIR lämmöneristeitä. Esitetyt tekniset ominaisuudet koskevat vain Finnfoam Oy:n tuotteita, eikä tätä ohjetta voi käyttää muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
9.7.2020

Vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti jatkuvan sortuman estämisessä

Puurakennuksessa jatkuvan sortuman estäminen tulee ottaa esille jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, koska tämä vaikutta... Puurakennuksessa jatkuvan sortuman estäminen tulee ottaa esille jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, koska tämä vaikuttaa oleellisesti rungon ja sen liitosten suunnitteluun. Mikäli jatkuvan sortuman estämistä suunnitellaan rakennushankkeessa liian myöhään, ajaudutaan asian suhteen yleensä hyvin suuriin ylimääräisiin kustannuseriin.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
9.7.2020

Kosteudenhallinta puurakentamisessa

Rakennuksen kosteudenhallinta on kokonaisuus, joka koostuu kosteusteknisesti turvallisista suunnitteluratkaisuista, rake... Rakennuksen kosteudenhallinta on kokonaisuus, joka koostuu kosteusteknisesti turvallisista suunnitteluratkaisuista, rakennusaikaisesta kosteussuojauksesta, rakenteiden hallitusta kuivattamisesta sekä rakennuksen oikeanlaisesta käytöstä ja huollosta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
8.7.2020

Pitkäikäinen puujulkisivu

Tässä teknisessä tiedotteeessa esitetään, miten puu-ulkoverhoukselle saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä ja uudelleen... Tässä teknisessä tiedotteeessa esitetään, miten puu-ulkoverhoukselle saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä ja uudelleenmaalausväli. Esitetyillä perusvaatimuksilla tavoitellaan 10…15 vuoden uudelleenmaalausväliä ja perusvaatimusta paremmilla vaatimuksilla jopa pidempää.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Puukuitueristeet puurakennuksessa

Puukuitueriste on yleiskäsite puupohjaisille lämmöneristeille. Tuotetasolla puukuitueristeitä on monenlaisia ja niitä va... Puukuitueriste on yleiskäsite puupohjaisille lämmöneristeille. Tuotetasolla puukuitueristeitä on monenlaisia ja niitä valmistetaan erilaisista raaka-aineyhdistelmistä. Tyypillisimmät raaka-aineet ovat puuteollisuuden sivuvirtojen materiaalit (puukuitu) sekä kierrätyspaperi (selluvilla).

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Paloräystäs

RakMK:n osan E1 vaatimusten mukaan paloräystäs tarvitaan P2-paloluokan 3…8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksess... RakMK:n osan E1 vaatimusten mukaan paloräystäs tarvitaan P2-paloluokan 3…8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa (puukerrostalo), kun julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (puujulkisivu). Paloräystäs tarvitaan myös P1-paloluokan rakennuksessa D-s2, d2-luokan julkisivun yhteydessä. Paloräystään tehtävänä on estää mahdollisen julkisivupalon leviäminen ullakkoon ja yläpohjan ontelo

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Palonkestävä NR-yläpohja

Suojaamattoman NR-ristikon kantavuus säilyy palossa tavallisesti alle 10 minuuttia. Syynä heikkoon palonkestoon on yleen... Suojaamattoman NR-ristikon kantavuus säilyy palossa tavallisesti alle 10 minuuttia. Syynä heikkoon palonkestoon on yleensä suojaamattomien naulalevyjen tartunnan pettäminen (naulalevyjen irtoaminen). NR-ristikoilla voidaan kuitenkin toteuttaa järkevästi R 60-luokan yläpohja suunnittelemalla NR-ristikot toimimaan myös palotilanteessa.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Palkkivälipohjan äänitekniikka

Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betoni... Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betonivälipohja) ääniteknisestä toiminnasta. Massiivisen välipohjan ääneneristävyys perustuu pääasiassa rakenteen massaan (massalaki), kun taas kevyessä välipohjassa ääneneristävyys perustuu toisistaan erillään oleviin joustaviin levymäisiin rakennekerroksiin (kaksinkertainen rakenne).

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Hirsiseinän tehollinen paksuus

Hirsiseinän tehollista paksuutta tarvitaan yleensä pyöröhirsiseinän U-arvon määrittämisessä, sillä höylähirsiseinässä hi... Hirsiseinän tehollista paksuutta tarvitaan yleensä pyöröhirsiseinän U-arvon määrittämisessä, sillä höylähirsiseinässä hirsien särmissä olevia normaaleja pieniä viisteitä ei tarvitse huomioida U-arvolaskelmassa. Hirsien välissä oleva tilke ja hirsien halkeamat on tutkimusten mukaan havaittu merkityksettömiksi hirsiseinän U-arvon kannalta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihtelui... Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Kosteuden vaihteluiden seurauksena puu kutistuu tai turpoaa sekä muuttaa muotoaan.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Tiheäsyinen sahatavara ja radiaalisahaus

Tiheäsyinen puu (hitaasti kasvanut puu) on lujuudeltaan, säänkestävyydeltään ja mittapysyvyydeltään huomattavasti paremp... Tiheäsyinen puu (hitaasti kasvanut puu) on lujuudeltaan, säänkestävyydeltään ja mittapysyvyydeltään huomattavasti parempaa kuin harvasyinen puu (nopeasti kasvanut puu). Tämä johtuu siitä, että tiheäsyisessä puussa on vähemmän solurakenteeltaan heikompaa kevätpuuta. Tiheäsyisen männyn sydänpuun tapauksessa puun solukko on lisäksi kyllästynyt puun omilla suoja-aineilla, jolloin männyn sydänpuun sään

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
15.6.2020

Ulkoilmalla tuuletettu puualapohja

Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään kuvan 1 mukaista ulkoilmalla tuuletettua puualapohjaa. Tyypillisesti tällaises... Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään kuvan 1 mukaista ulkoilmalla tuuletettua puualapohjaa. Tyypillisesti tällaisessa alapohjassa ryömintätilan tuuletus tapahtuu perusmuurissa olevien tuuletusaukkojen kautta hyödyntäen rakennuksen eri puolilla vaikuttavia tuulenpaine-eroja. Tuuletuksen varmistamiseksi on suositeltavaa asentaa rakennuksen keskialueelle tuuletusputki/-putket ryömintätilasta kat

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö