10.7.2020

Puun käyttö P1-paloluokan rakennuksissa

Palomääräykset mahdollistavat laajan puun käytön rakentamisessa – puun käyttö P1-paloluokan rakennuksissa

Puun käyttömahdollisuuksia rakentamisessa tarkastellaan usein kantavien rakenteiden näkökulmasta, vaikka puuta voidaan käyttää paljon myös ei-puurunkoisissa rakennuksissa. Kokosimme tähän artikkeliin esimerkkejä puun käytöstä P1-paloluokan rakennuksissa.

Luokka- ja lukuarvoihin perustuvassa suunnittelussa (ns. taulukkomitoitus) puuta voidaan käyttää kantavien rakenteiden materiaalina kaikissa paloluokissa enintään kaksikerroksisissa rakennuksissa. P2-paloluokassa puuta voidaan käyttää kantavien rakenteiden materiaalina enintään 28 metriä korkeissa (8 krs) asuin- ja työpaikkarakennuksissa ja enintään 14 metriä korkeissa (4 krs) muissa kuin asuin- ja työpaikkarakennuksissa. Tapauskohtaisella toiminnallisella palomitoituksella puun käyttö kantavissa rakenteissa voidaan mahdollistaa myös taulukkomitoituksen ulkopuolelle jäävissä hankkeissa.

Hankkeen valmistelussa voi kuitenkin syntyä tilanne, että kohdetta ei haluta tai voida toteuttaa kantavien rakenteiden osalta puurakenteisena. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun

  • tapauskohtaista toiminnallista palomitoitusta ei haluta käyttää eikä kohdetta puurakenteisena ole mahdollista toteuttaa taulukkomitoituksella.
  • kohdetta ei haluta tai voida varustaa automaattisella sammutusjärjestelmällä ja se on puurakenteisena liian iso toteuttavaksi ilman.
  • kohteen rakennetekniset seikat voidaan toteuttaa kokonaisedullisemmin muutoin kuin puurakenteisina.

Vaikka hanketta ei toteutettaisi kantavien rakenteiden osalta puurakenteisena, siinä voidaan käyttää puuta muutoin. Runkomateriaalin vaihtaminen puusta teräkseksi tai betoniksi ei poista puun käytön muuta mahdollisuutta. Puuta voidaan käyttää erittäin paljon myös ei-puurunkoisissa rakennuksissa. A-luokan rakennustarvikkeesta tehdyllä kantavalla rakenteella voi olla jopa myönteinen vaikutus puun käytön mahdollisuuksiin muualla, esimerkiksi näkyvissä pinnoissa.

Palomääräyksiä on suositeltavaa tarkastella laajasti ottaen huomioon, miten ja missä kohteessa puuta halutaan käyttää. Aina ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä alimpaan paloluokkaan. Ylempi paloluokka saattaa avata puun käytölle jopa uusia mahdollisuuksia.

Puun käyttökohteita ei-puurunkoisissa rakennuksessa voivat olla esim. ei-kantavat ulko-, väliseinä- ja yläpohjarakenteet, seinä-, lattia- ja kattopinnat sisällä ja ulkoverhous.

Puun käyttö ei-kantavissa rakennusosissa ja verhoiluissa voi olla erittäin mittavaa. Se myös vaikuttaa hankkeen hiilijalan- ja hiilikädenjälkeen.

Asuinrakennus

Ryhmään kuuluvat asuinkerrostalot. Enintään 56 metriä korkeassa P1-paloluokan betonirunkoisessa asuinkerrostalossa ei-kantavat ulkoseinärakenteet voidaan tehdä puusta. Puuta voidaan käyttää myös vesikattorakenteissa ja ei-kantavissa väliseinissä. Huoneistojen lattia-, seinä- ja kattopinnat voivat olla puuta. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s2, d0 enintään 28 metriä korkeassa asuinrakennuksessa. Ulkoverhous voi olla erityisehdoin D-s2, d0 (katso paloasetustaulukko 8). Yli 28 m korkeassa rakennuksessa ulkoverhous tulee olla luokkaa A2-s1, d0.

Kuva 1. Asuinrakennus, palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2, kantava runko betonia, P1-paloluokka

Asuinrakennuksen lisäkerros

P1-paloluokan betonirunkoisen talon päälle voi tehdä yhden kerroksen puurunkoisena ilman automaattista sammutusjärjestelmää ja kaksi kerrosta, jos talon kolme ylintä kerrosta varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä. Betonirunkoisen osan ei-kantavat ulkoseinärakenteet voidaan tehdä puusta. Rakennuksen korkeus lisäkerroksineen ei saa ylittää 28 metriä. Puuta voidaan käyttää lisäkerroksessa myös ei-kantavissa väliseinissä. Huoneistojen lattia-, seinä- ja kattopinnat voivat olla puuta. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s2, d0. Erityisehdoin ulkoverhous voi olla luokkaa D-s2, d0 (katso paloasetustaulukko 8).

Kuva 2. Asuinrakennuksen lisäkerros, palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2, kantava runko betonia (lisäkerros puuta), P1-paloluokka

Hoitolaitos

Ryhmään kuuluvat muun muassa sairaalat, vanhainkodit, suljetut rangaistuslaitokset ja ympärivuorokautisessa käytössä olevat päiväkodit. Enintään 56 metriä korkeassa P1-paloluokan betonirunkoisessa hoitolaitoksessa ei-kantavat ulkoseinärakenteet voidaan tehdä puusta. Puuta voidaan käyttää myös vesikattorakenteissa ja ei-kantavissa väliseinissä. Sisätilojen seinä- ja kattopinnat voivat olla B-s1, d0 -luokkaan palosuojakäsiteltyä puuta ja lattia DFL-luokan puuta. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s1, d0 enintään 28 metriä korkeassa hoitolaitosrakennuksessa. Yli 28 m korkeassa rakennuksessa ulkoverhous tulee olla luokkaa A2-s1, d0.  

Kuva 3. Majoitusrakennus, palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2, kantava runko betonia, P1-paloluokka

Majoitusrakennus

Ryhmään kuuluvat hotellit, lomakodit ja asuntolat, jotka yleensä ovat ympärivuorokautisessa käytössä ja joissa ei ole hoidettavia tai eristettyjä henkilöitä. Enintään 56 metriä korkeassa betonirunkoisessa P1-paloluokan majoitusrakennuksessa ei-kantavat ulkoseinärakenteet voidaan tehdä puusta. Puuta voidaan käyttää myös vesikattorakenteissa ja ei-kantavissa väliseinissä. Majoitustilojen lattia-, seinä- ja kattopinnat voivat olla puuta. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s1, d0 enintään 28 metriä korkeassa majoitusrakennuksessa. Yli 28 m korkeassa rakennuksessa ulkoverhous tulee olla luokkaa A2-s1, d0.  

Kuva 4. Majoitusrakennus, palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2, kantava runko betonia, P1-paloluokka

Työpaikkarakennus

Ryhmään kuuluvat toimistot ja virastot, jotka yleensä ovat päiväkäytössä ja joissa on pääosin tilat tuntevaa henkilökuntaa. Enintään 56 metriä korkeassa betonirunkoisessa P1-paloluokan työpaikkarakennuksessa ei-kantavat ulkoseinärakenteet voidaan tehdä puusta. Puuta voidaan käyttää myös vesikattorakenteissa ja ei-kantavissa väliseinissä. Työpaikkatilojen lattia-, seinä- ja kattopinnat voivat olla puuta. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s2, d0 enintään 28 metriä korkeassa työpaikkarakennuksessa. Ulkoverhous voi olla erityisehdoin D-s2, d0 (katso paloasetustaulukko 8). Yli 28 m korkeassa rakennuksessa ulkoverhous tulee olla luokkaa A2-s1, d0.

Kuva 5. Kokoontumis- ja liikerakennus, palokuormaryhmä alea 600 MJ/m2, palo-osaston koko yli 300 m2, kantava runko betonia, P1-paloluokka

Kokoontumis- ja liikerakennus

Ryhmään kuuluvat ravintolat, myymälät, koulut, päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat, liikuntahallit, näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja päivähoitolaitokset, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Enintään 56 metriä korkeassa betonirunkoisessa P1-paloluokan kokoontumis- ja liikerakennuksessa ei-kantavat ulkoseinärakenteet voidaan tehdä puusta. Puuta voidaan käyttää myös vesikattorakenteissa ja ei-kantavissa väliseinissä. Sisätilojen seinä- ja kattopinnat voivat olla C-s2, d2 -luokkaan palosuojakäsiteltyä puuta ja lattiat puuta. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s1, d0 enintään 28 metriä korkeassa kokoontumis- ja liikerakennuksessa. Enintään 2-kerroksisessa ja enintään 28 metriä korkeassa kokoontumisrakennuksessa ulkoverhous voi olla erityisehdoin luokkaa D-s2, d0 (katso paloasetustaulukko 8). Yli 28 m korkeassa rakennuksessa ulkoverhous tulee olla luokkaa A2-s1, d0.

Kuva 6. Kokoontumis- ja liikerakennus, palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2, palovaarallisuusluokka 1, kantava runko puuta, P1-paloluokka

Tuotanto- ja varastorakennus

Ryhmään kuuluvat teolliseen toimintaan ja varastointiin liittyvät tuotanto- ja varastotilat, kuten tavanomaiset teollisuustilat, maatalouden tuotantotilat ja suurehkot varastot, joissa yleensä on vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin perehtynyttä henkilökuntaa. Enintään 2-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus, jonka palokuormaryhmä on alle 600 MJ/m2 ja jonka palovaarallisuusluokka on 1, voidaan tehdä puurunkoisena. Kantavien rakenteiden lisäksi puuta voidaan käyttää ulkoseinä- ja yläpohjarakenteissa. Sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat voivat olla puuta, lattian tulee DFL-s1 -luokkaa. Puinen ulkoverhous tulee olla palosuojakäsitelty luokkaan B-s1, d0. Enintään 2-kerroksisessa ja enintään 28 metriä korkeassa tuotanto- ja varastorakennuksessa ulkoverhous voi olla erityisehdoin luokkaa D-s2, d0 (katso paloasetustaulukko 8).

Kuva 7. Tuotanto- ja varastorakennus, palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2,
palovaarallisuusluokka 1, kantava runko puuta, P1-paloluokka.

Rakennustarvikkeiden luokitus

Rakennusmateriaalien käyttöä rakennuksen ja rakenteiden eri osissa säädellään paloasetuksen vaatimustaulukoissa esitetyillä eurooppalaisilla tarvikeluokilla (A, B, C, D, E ja F). Luokka ilmaisee sitä, kuinka materiaali osallistuu paloon. Merkinnän perässä olevat kirjaimet tarkoittava savun tuottoa (s) ja palavien pisaroiden ja osien tuottoa (d).

Puulla voidaan yleensä saavuttaa tarvikeluokka D ja palosuojatulla puulla suojaustavasta riippuen tarvikeluokka C tai B. Tarvikeluokka löytyy aina tuotteen CE-merkinnän mukaisesta suoritustasoilmoituksesta.