13.7.2020

Alapohjan U-arvon määrittäminen

Puuinfo Oy, versio 1.01, 3.11.2011 (desimaaleja lisätty tulokseen)

Tällä ohjelmalla voidaan laskea maanvaraisen alapohjan U-arvo. Alapohja voi olla maanpäällinen tai lämmitetyn kellarin alapohja. Maanpäällisen alapohjan U-arvon laskennassa voidaan huomioida mahdollinen lisäeristys alapohjan reunassa. Kellarin alapohjan U-arvon laskennassa huomioidaan myös kellarin maanvastaisten seinien vaikutus alapohjan U-arvoon (kellarin tehollinen U-arvo). U-arvon laskennassa käytetään standardin EN ISO 13370 mukaista laskentamenetelmää.  

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata alta.