14.7.2020

Paloturvallinen puutalo – Asuin- ja toimitilarakentaminen

Puuinfo on julkaissut maaliskuussa 2018 Paloturvallinen puutalo -ohjeen, joka perustuu vuoden vaihteessa voimaan astuneisiin uusiin palomääräyksiin. Palokirjaa on päivitetty 21.2.2020 luvun 3 osalta.

Ohjeen tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Ohje koostuu painetusta perusosasta ja sen kolmesta vain sähköisesti julkaistavasta liitteestä. Varsinaiset suunnittelu- ja mitoitusohjeet perusteineen sisältyvät perusosaan. Liitteen 1 taulukoihin on koottu keskeiset erityyppisiä rakennuksia koskevat paloturvallisuusvaatimukset. Liite 2 sisältää puurakenteiden palomitoitukseen liittyviä esimerkkilaskelmia. Liitteessä 3 on paloturvallisten puurakenteiden esimerkkirakenteita ja -liitoksia.

tai lataa kappaleittain alta:

Lataa liitteet:

LIITE 1 Palomääräystaulukot poistettu, (poistettu 19.12.19, tämän korvaa ePuu-palvelun työkalu ”Selvitä kohteen palomääräykset”