23.3.2021

Paloturvallinen puutalo – Asuin- ja toimitilarakentaminen

Puuinfo on julkaissut maaliskuussa 2018 Paloturvallinen puutalo -ohjeen, jota on päivitetty 21.2.2020 luvun 3 osalta. Vuoden 2021 alussa tulleita asetusmuutoksia ollaan parhaillaan päivittämässä kirjaan ja uusi painos julkaistaan Puuinfon webinaarissa 6.5.2021.

Ohjeen tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Ohje koostuu painetusta perusosasta ja sen kolmesta vain sähköisesti julkaistavasta liitteestä. Varsinaiset suunnittelu- ja mitoitusohjeet perusteineen sisältyvät perusosaan. Liitteen 1 taulukoihin on koottu keskeiset erityyppisiä rakennuksia koskevat paloturvallisuusvaatimukset. Liite 2 sisältää puurakenteiden palomitoitukseen liittyviä esimerkkilaskelmia. Liitteessä 3 on paloturvallisten puurakenteiden esimerkkirakenteita ja -liitoksia.

tai lataa kappaleittain alta:

Lataa liitteet:

LIITE 1 Palomääräystaulukot poistettu, (poistettu 19.12.19, tämän korvaa ePuu-palvelun työkalu ”Selvitä kohteen palomääräykset”