27.7.2020

Puuelementtien asentaminen betonirunkoon

Uusi puisten ulkoseinärakenteiden asennustapa mahdollistaa puuelementtien asentamisen betonirunkoon samaan aikaan muun rungon yhteydessä. Työmaalla tarvitaan vain yksi nostokalusto. Elementit juotetaan kiinni normaalin juotosvalun yhteydessä. Saatujen kokemusten mukaan tekniikalla on voitu toteuttaa matalaenergiakerrostaloja pääkaupunkiseudulla ARA-hintaan.

Puuelementeissä on valmiina tiivisteet, palokatkot, juotosvalumuotit ja kehäraudat sekä esiporaukset kiinnityksiä varten. Elementtien reunamuodot ohjaavat elementit asennettaessa oikeaan syvyysasemaan.

Asennustavan etuina ovat mm., että erillinen puuelementtien asennusvaihe jää pois. Työmaan aikatauluttaminen ja vaiheistaminen on helpompaa. Yksi kiinnitystapa ja yksi elementtien asennuskalusto riittää.

Puu- ja betonielementtien liitoksissa ei ole toleranssi- tai tiiviysongelmia. Kuvissa olevan kohteen mitattu ilmatiiviys n50-luku on 0,6 1/h. Sisäpuolinen koolaus ja asennustila takaavat, etteivät sähkövedot ja rasiat pilaa rakenteen ilmatiiviyttä.

Elementti ei ole altis kolhuille. Elementeissä olevat esiporaukset ja merkinnät ruuveja varten tekevät kiinnityksistä helppoja ja varmoja asentaa ja tarkastaa, että ruuvit ovat paikoillaan.

Rakennetyypit, liitosdetaljit ym. ohjeistus löytyvät alla olevista liitetiedostoista.