14.7.2020

Ohjeita ePuu-rakennetyyppeihin

  1. Käyttäjä voi muokata nimiön tietoja.
  2. Tiedot esitetään automaattisesti käyttäjän määrittelemän kohteen lähtötietojen perusteella. Mikäli kohdetta ei ole määritelty, ei kyseisiä tietoja esitetä.
  3. Pintaluokat esitetään automaattisesti käyttäjän määrittelemän kohteen paloteknisten vaatimusten perusteella.
  4. Rakennetyyppi käyttäjän tekemän valinnan ja määritellyn kohteen paloteknisten vaatimusten perusteella.
  5. Tarvittavat rakennekerrokset. Kohteen suunnittelijat määrittelevät lopulliset tuotteet.
  6. Rakennekerroksen paksuus on suuntaa antava. Kohteen suunnittelijat määrittelevät lopulliset paksuudet.
  7. Rakennekerrosten Paloon reagointi esitetään siten, että tuote täyttää määritellyn kohteen palotekniset vaatimukset. Esitetty tuote saattaa olla paloteknisiltä ominaisuuksiltaan parempi kuin määritellyn kohteen paloteknisissä vaatimuksissa edellytetään. Mikäli tälläinen tuote halutaan vaihtaa rakennetyypissä, tulee tuotteelle edellytetyt palotekniset vaatimukset katsoa kohdasta 2. Selvitä kohteen palomääräyksetPaloon reagointi – sarakkeeseen määrittyy vaatimuksia myös kohdan 3 perusteella. Esimerkiksi ”ks. seinäpinta” tarkoittaa, että kohteessa vaadittu seinän pintaluokka tulee katsoa kohdasta 3.
  8. Rakennetyypillä voidaan saavuttaa esitetty U-arvo. Kohteen suunnittelijat määrittelevät ja mitoittavat lopullisen U-arvon.
  9. Rakennetyypillä voidaan saavuttaa esitetyllä alueella oleva ääneneristävyys. Kohteen suunnittelijat määrittelevät ja mitoittavat lopullisen ääneneristävyyden.
  10. Rakennetyypillä voidaan saavuttaa esitetty R-luokka. Lisäksi esitetään suosituksia palomitoitustavaksi eli palosuojaus koko palonkestoajalle tai hiiltymämitoitukseen perustuva tarkastelu. Kohteen rakennesuunnittelija palomitoittaa rakennetyypin tapauskohtaisesti