14.7.2020

RunkoPES 2.0

RunkoPES-aineisto perustuu Finnish Wood Researchin teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelmaan (TEPUTU). Aineisto on laadittu vuoden 2013 määräysten mukaisesti.

Hyödynnettävissä olevan aineiston, esim. dwg-tiedostojen, muokkaamisesta vastaa aina niiden käyttäjä.RunkoPES on avoin puuelementtistandardi, joka määritelmillään vakioi puuelementtirakentamista asuntotuotannossa. Se soveltuu käytettäväksi pientaloista kerrostaloihin voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti. RunkoPES on kohdistettu ensisijaisesti suurelementteihin, mutta sen määritelmiä voidaan soveltaa myös ei-kantavissa rakenteissa ja tilaelementeissä. Tässä aineistossa esitetään RunkoPES:in periaatteet sekä esimerkkejä rakennetyypeistä ja liittymädetaljeista. Esitetyt rakenneratkaisut ovat periaatteellisia, joiden perusteella eri yritykset voivat kehittää järjestelmään omia yksityiskohtaisia ratkaisuja näin halutessaan. Kantavien rakenteiden ja liitosten mitoitus sekä rakenteiden palo-, ääni- ja kosteustekniset tarkastelut tehdään aina tapauskohtaisesti. 

RunkoPES 2.0

RunkoPES on avoin puuelementtistandardi, joka määritelmillään vakioi puuelementtirakentamista asuntotuotannossa. RunkoPES 2.0 käsittää alla olevat 12 osaa.