13.7.2020

E-lukulaskuri 2.0

Puuinfo Oy, versio 2.0. päivitetty 31.10.2019.

E-lukulaskurilla voidaan määrittää vuonna 2018 voimaan astuneiden rakentamismääräysten mukainen rakennuksen E-luku.

Puuinfon laskuri on tarkoitettu hankesuunnitteluvaiheen työkaluksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten tutkimiseen rakennuksen E-luvun näkökulmasta.

E-luku ottaa huomioon energiamuotojen kertoimet, jotka ovat:

  • sähkö   1,20
  • kaukolämpö   0,50
  • kaukojäähdytys   0,28 (tämä ohjelma ei huomioi jäähdytystä)
  • fossiiliset polttoaineet  1,00
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50

E-luvulla tarkoitetaan rakennuksen laskennallista ostoenergiankulutusta, joka on painotettu energiamuotojen kertoimilla. E-luku ei siis ole sama kuin rakennuksen todellisen käytön mukainen ostoenergian määrä. Rakennuksen todellisen käytön mukainen ostoenergia tulee arvioida muilla laskentamenetelmillä.

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen laskurin voi ladata alta.