17.7.2020

Ääneneristys puutalossa

Ohjeeseen on koottu puurakenteiden ääneneristävyyden suunnitteluun liittyvä uusin tieto. Esitetyt ratkaisut perustuvat avoimeen puurakennejärjestelmään ja ne ovat käytännössä hyviksi koettuja ja testattuja ratkaisuja. Mittaustulosten lisäksi ratkaisut täyttävät myös hyväksi koetun ääneneristävyyden tason.