12.1.2023

Puinen mallikerrostalo täydennysrakentamiseen

Make 2.0

Mallikerrostalo eli Make-talo on Helsingin asuntotuotantopalvelun kehittämä kerrostalo-konsepti (2014-2016). Make-talo on asuntotuotannon tuotantoon soveltuva rakennustyyppi, jota voidaan monistaa ja soveltuvilta osin varioida paikkaan sopivaksi. Make-talo on kehitetty täydennysrakennuskohteisiin sujuvoittamaan suunnittelu- ja rakennuttamisprosesseja.

Make 2.0 kehityshankkeessa on hyödynnetty betonirakenteisen Make-talon peruskonseptia ja sen toteuttamisesta saatuja oppeja uutta puista tyyppikerrostaloa varten. Kehityshankkeen tuloksena on uusi kerrostalokonsepti, sen viitesuunnitelma sekä suunnitteluohjeistus.

Konsepti ja viitesuunnitelma 31.5.2022

Puukerrostalo Noppa

Noppa -katalogi on työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella sarjavalmistettava, erityisesti täydennysrakentamiseen sopiva, massiivipuinen Noppa -puukerrostalo. Katalogi mahdollistaa rakennuksen perusratkaisun hahmottelun, kun sen avulla valitaan halutut rakennukset ominaisuudet. Tämä antaa tilaajalle nopeasti kohteeseen sopivia erilaisia puurakentamisen rakennusvaihtoehtoja.
Puukerrostalon valmistaja saa suunnitelmasta hyötyä sisällyttämällä tuotevalikoimaansa katalogin sisältämät moduulit ja voi siten standardoida tuotantoaan.

Täydennysrakennuskonsepti – puukerrostalo Noppa (Tampereen yliopisto 2021)