Suunnittelu
18.3.2024

Jäykistävän hirsiseinän mitoitusohjelma

Puuinfo Oy, versio 1.3, 18.3.2024 Mitoitusohjelmat ovat nykyisin käytössä olevan eurokoodi 5:n mukaisia. Varmista, että... Puuinfo Oy, versio 1.3, 18.3.2024 Mitoitusohjelmat ovat nykyisin käytössä olevan eurokoodi 5:n mukaisia. Varmista, että käytössäsi on aina viimeisin ohjelmaversio. 2024 tehdyssä päivityksessä ohjelmaan on lisätty eri hirsivalmistajien hirsityyppejä sekä vaarnausratkaisuja. Vaarnatyyppeinä on nyt leikkauskuormitettu ruuvit ja teräsputkivaarnat sekä ristiruuvivaarnat. Ruuvivaarnojen leikkauskestävyy

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
3.3.2023

Finnwood 2.4.3 mitoitusohjelma

Metsä Wood on julkaissut 01/2023 uuden version Finnwood® -mitoitusohjelmasta. Helppokäyttöinen Finnwood mitoitusohjelmis... Metsä Wood on julkaissut 01/2023 uuden version Finnwood® -mitoitusohjelmasta. Helppokäyttöinen Finnwood mitoitusohjelmisto auttaa mitoittamaan puurakenteita valitsemillesi rakennemalleille ja kuormituksille. Materiaalivaihtoina ovat Kerto® LVL sekä Metsä Woodin muut puutuotteet. Finnwood -ohjelma mitoittaa Eurokoodi 5:n (EN 1995-1-1), sen täydennysosien A1:2008+A2:2014, näiden Suomen kansallisten

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.9.2021

Puurakenteen U-arvon määrittäminen

Puuinfo Oy, versio 1.04, päivitetty 24.9.2021 Tällä ohjelmalla voidaan laskea erilaisten ylä- ja alapohjien sekä ul... Puuinfo Oy, versio 1.04, päivitetty 24.9.2021 Tällä ohjelmalla voidaan laskea erilaisten ylä- ja alapohjien sekä ulkoseinien U-arvot mukaanlukien hirsirakenteet. U-arvon laskennassa käytetään standardin SFS EN ISO 6946 mukaista laskentamenetelmää. Ohjelma laskee rakenteelle kokonaislämmönvastuksen ala- ja ylälikiarvon, joiden perusteella lasketaan rakenteen U-arvo. Toivomme palautetta ohjelmi

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Alapohjan U-arvon määrittäminen

Puuinfo Oy, versio 1.01, 3.11.2011 (desimaaleja lisätty tulokseen) Tällä ohjelmalla voidaan laskea maanvaraisen alapohja... Puuinfo Oy, versio 1.01, 3.11.2011 (desimaaleja lisätty tulokseen) Tällä ohjelmalla voidaan laskea maanvaraisen alapohjan U-arvo. Alapohja voi olla maanpäällinen tai lämmitetyn kellarin alapohja. Maanpäällisen alapohjan U-arvon laskennassa voidaan huomioida mahdollinen lisäeristys alapohjan reunassa. Kellarin alapohjan U-arvon laskennassa huomioidaan myös kellarin maanvastaisten seinien vaikutus a

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Palkkivälipohjan värähtelymitoitusohjelma

Puuinfo Oy, versio 1.4, päivitetty 7.2.2017 (käyttöliittymä) Tällä ohjelmalla voidaan tehdä palkkirakenteisen puuvälipoh... Puuinfo Oy, versio 1.4, päivitetty 7.2.2017 (käyttöliittymä) Tällä ohjelmalla voidaan tehdä palkkirakenteisen puuvälipohjan värähtelymitoitus. Värähtelymitoituksessa tarkastellaan kävelyn aiheuttamaa värähtelyä ohjeen RIL 205-1-2017 mukaan, kun välipohjapalkit ovat 1-aukkoisia. Ohjelmalla voidaan sellaisenaan tarkastella myös huoneiston sisäisiä jatkuvia välipohjalaattoja tarkastelemalla välipohja

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Levyjäykisteen mitoitusohjelma

Puuinfo Oy, versio 1.3, päivitetty 1.9.2017 (uudet varmuuskertoimet) Ohjelma koostuu kahdesta mitoitusosiosta, jotka ova... Puuinfo Oy, versio 1.3, päivitetty 1.9.2017 (uudet varmuuskertoimet) Ohjelma koostuu kahdesta mitoitusosiosta, jotka ovat ”Levymitoitus” ja ”Rakennemitoitus”. Niillä mitoitetaan rakennuksen levyjäykistys, joka koostuu rankarungon ja rakennuslevyn muodostamasta kokonaisuudesta. Jäykistävänä levynä voidaan käyttää vaneri-, lastu- tai kipsilevyä. Jäykistävät levyt voivat olla

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

NR-yläpohjan jäykistyksen mitoitusohjelma

Puuinfo Oy, versio 1.2, 26.9.2017 Mitoitusohjelmat ovat nykyisin käytössä olevan eurokoodi 5:n mukaisia. Varmista, että... Puuinfo Oy, versio 1.2, 26.9.2017 Mitoitusohjelmat ovat nykyisin käytössä olevan eurokoodi 5:n mukaisia. Varmista, että käytössäsi on aina viimeisin ohjelmaversio. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata alta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Suoran liimapuupalkin mitoitus

Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa 2-tukinen päistään tuettu symmetrinen liimapuurakenteinen suora palkki. Palkin mito... Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa 2-tukinen päistään tuettu symmetrinen liimapuurakenteinen suora palkki. Palkin mitoitus tehdään ohjeen 205-1-2017 mukaan. Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi Excel-pohjaise

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Liimapuupilarin mitoitus

Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa liimapuurakenteinen puristettu ja taivutettu pilari (sauva). Pilari (sauva) voi oll... Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa liimapuurakenteinen puristettu ja taivutettu pilari (sauva). Pilari (sauva) voi olla staattiselta malliltaan nivelpäinen tai mastopilari. Pilarin (sauvan) mitoitus tehdään ohjeen 205-1-2017 mukaan. Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Liimapuumahapalkin mitoitus

Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa 2-tukinen päistään tuettu symmetrinen liimapuurakenteinen mahapalkki. Palkin keskio... Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa 2-tukinen päistään tuettu symmetrinen liimapuurakenteinen mahapalkki. Palkin keskiosa on kaareva (R=L) ja palkin yläpinta on sahattu suoraksi. Palkin mitoitus tehdään ohjeen 205-1-2017 mukaan. Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatk

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Liimapuuharjapalkin mitoitus

Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa 2-tukinen päistään tuettu symmetrinen liimapuurakenteinen harjapalkki, jonka yläpin... Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa 2-tukinen päistään tuettu symmetrinen liimapuurakenteinen harjapalkki, jonka yläpinta on sahattu kaltevaksi. Palkin mitoitus tehdään ohjeen 205-1-2017 mukaan. Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella. Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Seinän osastoivuuden mitoitus

Puuinfo Oy, versio 1.6, päivitetty 21.8.2019. Mitoitusohjelma on päivitetty uuden ohjeen RIL 205-2-2019 mukaiseksi. Varm... Puuinfo Oy, versio 1.6, päivitetty 21.8.2019. Mitoitusohjelma on päivitetty uuden ohjeen RIL 205-2-2019 mukaiseksi. Varmista, että käytössäsi on aina viimeisin ohjelmaversio. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi Excel-pohjaisen laskurin voi ladata alta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

E-lukulaskuri 2.0

Puuinfo Oy, versio 2.0. päivitetty 31.10.2019. E-lukulaskurilla voidaan määrittää vuonna 2018 voimaan astuneiden rakenta... Puuinfo Oy, versio 2.0. päivitetty 31.10.2019. E-lukulaskurilla voidaan määrittää vuonna 2018 voimaan astuneiden rakentamismääräysten mukainen rakennuksen E-luku. Puuinfon laskuri on tarkoitettu hankesuunnitteluvaiheen työkaluksi erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten tutkimiseen rakennuksen E-luvun näkökulmasta. E-luku ottaa huomioon energiamuotojen kertoimet, jotka ovat: sähkö  

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Kantavan seinän palomitoitus

Puuinfo Oy, versio 2.0, päivitetty 30.1.2020. Mitoitusohjelma on päivitetty uuden ohjeen RIL 205-2-2019 mukaiseksi. Varm... Puuinfo Oy, versio 2.0, päivitetty 30.1.2020. Mitoitusohjelma on päivitetty uuden ohjeen RIL 205-2-2019 mukaiseksi. Varmista, että käytössäsi on aina viimeisin ohjelmaversio. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi Excel-pohjaisen laskurin voi ladata alta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
13.7.2020

Palkiston palomitoitus

Puuinfo Oy, versio 2.0, päivitetty 10.3.2020. Mitoitusohjelma on päivitetty uuden ohjeen RIL 205-2-2019 mukaiseksi. Varm... Puuinfo Oy, versio 2.0, päivitetty 10.3.2020. Mitoitusohjelma on päivitetty uuden ohjeen RIL 205-2-2019 mukaiseksi. Varmista, että käytössäsi on aina viimeisin ohjelmaversio. Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi Excel-pohjaisen mitoitustyökalun voi ladata alta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö