5.1.2022

KK-Palokonsultti Oy – Johtava suomalainen puurakenteiden paloturvallisuuden asiantuntija

Puu on uusiutuva, luonnonmukainen ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. Siksi puurakentaminen on vahvassa nousussa. Sen katsotaan olevan avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen tukemisessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamisessa, joten suuren mittakaavan teollinen puurakentaminen tulee lähivuosina lisääntymään merkittävästi.

Puu voi olla samanaikaisesti sekä lämpöä eristävä että kantava rakenne. Puu hengittää, se on kevyttä mutta lujaa, sitä on helppo työstää, ja se on kaunistakin. Lisäksi puurakentaminen on hinnaltaan kilpailukykyistä ja kuluttaa suhteellisen vähän energiaa, rakennuksilta syntyy niukasti jätettä, ja materiaalin kierrätys on helppoa.

Palavasta materiaalista rakentaminen saattaa kuitenkin monia arveluttaa. Me KK-Palokonsultti Oy:llä tiedämme, että hyvällä paloteknisellä suunnittelulla puustakin saadaan paloturvallinen rakennus. Laadukkaalla suunnittelulla voidaan myös säästää materiaalikustannuksissa ja varmistaa kohteen sujuva ja turvallinen toteutus. Samalla säästetään ympäristöäkin.

Puurakennuksen palotekninen suunnittelu

Perinteisessä betoni- ja teräsrakentamisessa rakennuksen kantavat rakenteet ovat yleensä palamattomia. Palavan materiaalin käyttö kantaviin rakenteisiin vaatii suunnitteluun toisenlaisen lähestymistavan. Siksi puurakenteet luetaan erikoiskohteisiin, joiden palotekninen suunnittelu edellyttää tulipalon käyttäytymisen syvällistä ymmärtämistä ja kykyä soveltaa asiantuntijatietoa ja kokemusta kohteen erityispiirteisiin.

Puurakennuksen paloturvallisuus voidaan paloturvallisuusasetuksen mukaisesti suunnitella joko taulukkomitoituksella paloluokkiin ja lukuarvoihin perustuen tai toiminnallisella palomitoituksella oletettuun palonkehitykseen perustuen. Yli kaksikerroksisten puurunkoisten rakennusten osalta taulukkomitoitusta voidaan käyttää vain, jos ne toimivat pääasiassa asuinrakennuksina tai työpaikkatiloina.

Oletettuun palonkehitykseen perustuvaa paloturvallisuussuunnittelua käytetään pääasiassa silloin, kun taulukkomitoitus ei riitä tai sovellu kohteeseen. Sitä käytetään myös vaihtoehtoisena menetelmänä, kun pyritään esimerkiksi varmistamaan vaativien kohteiden paloturvallisuus tai hakemaan mahdollisia kustannussäästöjä. Tyypillisiä toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun käyttökohteita ovat muun muassa kantavien puurakenteiden käyttö ilman suojaverhousta ja yli kaksikerroksisten puurunkoisten rakennusten suunnittelu muuhun käyttöön kuin asuinrakennuksiksi tai työpaikkatiloiksi. Yli kahdeksankerroksisten puurunkoisten rakennusten paloturvallisuuden suunnittelussa on käytettävä aina toiminnallista palosuunnittelua.

Toiminnallinen palomitoitus on meidän ydinosaamistamme. Toteutamme tulipalojen, savunhallinnan ja poistumisen simuloinnin ja palon vaikutusten arvioinnin alan parhailla toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun työkaluilla.

Lisätietoa toiminnallisesta palomitoituksesta:
https://www.kk-palokonsultti.com/paloturvallisuus-pintaa-syvemmalta/toiminnallinen-palomitoitus/

Perustietoa puurakentamisen paloturvallisuudesta:
https://www.kk-palokonsultti.com/paloturvallisuus-pintaa-syvemmalta/puurakentamisen-paloturvallisuus/

Koulutus ja oppaat

Paloteknisen suunnittelun lisäksi järjestämme koulutuksia ja luentoja puurakentamisen paloturvallisuudesta ja toiminnallisesta palomitoituksesta sekä tuotamme ja toteutamme oppilaitoksille ja yrityksille puurakennusten paloturvallisuutta käsittelevää koulutus- ja oppimateriaalia, käyttöoppaita, käsikirjoja ja paloturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta.

Pyrimme välittämään tietoa paloalan säädösten muutoksista ja niiden käytännön vaikutuksesta paloturvallisuussuunnitteluun toimimalla jatkuvassa yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Toimimme aktiivisesti kotimaisen lainsäädännön ja ohjeistuksen asiantuntijaryhmissä, osallistumme asiantuntijoina erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin sekä levitämme paloturvallisuuden tietämystä yrityksille, yhdistyksille ja kaikille muillekin kiinnostuneille.

Lisätietoja koulutuspalveluistamme ja julkaisuistamme:
https://www.kk-palokonsultti.com/palvelujen-esittely/koulutukset-ja-luennot/

Tutustu referenssikohteisiimme ja osaamiseemme

Tavanomaisten rakennushankkeiden lisäksi olemme erikoistuneet vaativien erikoiskohteiden paloturvallisuussuunnitteluun. Näitä ovat muun muassa maanalaisen rakentamisen kohteet kuten metrot ja tietunnelit, korkean rakentamisen kohteet, laivat ja ydinvoimalaitokset. Meillä on laajat referenssit vaativasta suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä osallistumisesta alan määräysten, ohjeiden, standardien ja komission palomääräysten laadintaan. ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ovat takeemme ammattitaitoisesta ja vastuullisesta työstä.

Tutustu puurakentamisen referensseihimme:
https://www.kk-palokonsultti.com/referenssit/puurakentaminen/

KK-PALOKONSULTTI OY on vuonna 2006 perustettu suomalainen paloturvallisuusalan yritys. Tarjoamme perinteisen paloteknisen suunnittelun ja tarkastusten lisäksi maan korkeatasoisinta palo- ja poistumissimulointia, koulutuksia, kattavia asiantuntijapalveluita sekä syvällistä tutkimusta ja tuotekehitystä. KK-Palokonsultti Oy:n palveluksessa on yli 20 erittäin osaavaa ja hyvin koulutettua ammattilaista, joilla on pitkä kokemus sekä kentältä että suunnittelutehtävistä ja halu kehittää itseään jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Useilla suunnittelijoillamme on FISE poikkeuksellisen vaativa -tason paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys.

Meidät on opittu tuntemaan luottokumppanina. Teemme työtämme palavalla intohimolla ja tunnemme vastuumme, sillä työmme näkyy turvallisuutena tavallisten ihmisten arkipäivässä. Satojen vaativien projektien tuoma näkemys sekä koulutettu ja kokenut henkilökuntamme varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Aina aikataulussa ja budjettia kunnioittaen.

Ota yhteyttä:

Kalervo Korpela
Toimitusjohtaja
+358 40 700 3241
kalervo.korpela@kk-palokonsultti.com

Satu Holopainen
Johtava asiantuntija
+358 44 700 3230
satu.holopainen@kk-palokonsultti.com

Esko Mikkola
Johtava asiantuntija
+358 44 755 7054
esko.mikkola@kk-palokonsultti.com