17.7.2020

Liimapuukäsikirja

Liimapuukäsikirja on pohjoismaisen yhteishankkeen tuloksena syntynyt, eurokoodijärjestelmän mukaiseksi uudistettu ja Suomeen sovellettu kirjasarja.

Hankkeessa laadittiin kolme englanninkielistä Liimapuukäsikirjan käsikirjoitusta:

  • Glulam Handbook, Volume I, sisältää liimapuutietoutta ja opastaa suunnittelussa
  • Glulam Handbook, Volume II, antaa perus- ja taustatiedot liimapuurakenteiden mitoituksesta
  • Glulam Handbook, Volume III, esittää mitoitusmenetelmät suppeassa muodossa ja laskentaesimerkein selvennettynä.

Osat 2 ja 3 julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

Kirjat ovat hyödyllisiä ohjekirjoja suunnittelijoille, viranomaisille ja rakennusalan yrityksille sekä soveltuvat rakennusalan opetukseen laajasti eri oppiasteilla.

Osa 1 antaa perustiedot liimapuun ominaisuuksista, valmistuk­sesta ja käytöstä rakentamiseen.

Osa 2 esittää yksityiskohtaisesti liimapuurakenteiden ja niiden liitosten suunnittelun perusteet.

Osa 3 esittelee tiivistetyssä muodossa mitoituksessa käytettävät yhtälöt, arvot ja suunnittelumenetelmät. Menetelmien käyttöä havainnollistetaan esimerkein.

Lisää tietoa: www.liimapuu.fi