13.7.2020

Levyjäykisteen mitoitusohjelma

Puuinfo Oy, versio 1.3, päivitetty 1.9.2017 (uudet varmuuskertoimet)

Ohjelma koostuu kahdesta mitoitusosiosta, jotka ovat ”Levymitoitus” ja ”Rakennemitoitus”. Niillä mitoitetaan rakennuksen levyjäykistys, joka koostuu rankarungon ja rakennuslevyn muodostamasta kokonaisuudesta. Jäykistävänä levynä voidaan käyttää vaneri-, lastu- tai kipsilevyä. Jäykistävät levyt voivat olla rankarungon toisella tai molemmilla puolilla. Ohjelmalla voidaan tarkastella sekä seinä- että vaakarakenteiden jäykistysmitoitusta, sillä rakennuslevyjen kiinnitystapa otetaan mitoituksessa huomioon.

Osiot toimivat täysin toisistaan riippumattomina, joten niitä voidaan käyttää erillisinä ohjelmina. Mitoitusmenetelmänä käytetään ohjeen RIL 205-1-2017 kohdassa 9.2.4.3S esitettyä Eurokoodin mahdollistamaa kansallista menetelmää.

Levyjen lujuusarvot ja liitinlujuudet ovat Eurokoodin mukaiset. Levy- ja liitinkirjastoon on koottu valmiiksi yleisesti käytettyjä tuotteita. Suunnittelija voi halutessaan lisätä tuotteita kirjastoon.

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata alta.