23.4.2020

Puun ominaisuudet

Puu on lujaa ja kevyttä

Suomi sijaitsee pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, joka on pohjoisen pallonpuoliskon halki ulottuva yhtenäinen kasvillisuusvyöhyke, havumetsäalue. Se kulkee Fennoskandiasta itäiseen Siperiaan ja Pohjois-Amerikassa Alaskan länsiosista Labradorin niemimaalle. Tämä nk. boreaalinen vyöhyke käsittää noin 15 prosenttia mantereiden pinta-alasta ja sen metsäalueet ovat maailman suurimmat – noin 15 miljoonaa neliökilometriä.

Ilmastollisesti Suomi sijaitsee lumi- ja metsäilmastossa, jossa sataa tasaisesti ympäri vuoden ja jossa pakkastalvi ja lämmin kesä vaihtelevat. Ilmastossamme on meri- tai mannerilmaston piirteitä riippuen ilmavirtausten suunnasta ja matalapaineiden liikkeistä. Golfvirtan ansiosta Suomessa lämpötila on korkeampi kuin muualla vastaavilla leveysasteilla sijaitsevilla manneralueilla. Toisaalta Suomen ilmasto on mantereisempi kuin muissa Pohjoismaissa, koska Aasian mannerilmasto ulottuu ajoittain Suomeen, mikä näkyy talven pakkasjaksoina ja kesän helteinä.

Olosuhteiden takia Suomi on parhaimpia puun kasvualueita maailmassa. Suomen kesäkautta kestää vain 100 päivää, jonka aikana puut kasvavat. Lyhyt kasvuaika merkitsee hidasta kasvua, joka voi kestää 60 – 120 vuotta. Hintaan kasvun ansiosta syntyvä puuaines on suorakuituista. Oksia on vähän ja ne ovat pieniä. Kasvu on symmetristä, rungot ovat suoria ja pyöreitä. Vuosirenkaat ovat ohuita ja tiheässä. Nuorpuun osuus on pieni ja sydänpuun suuri.

Tuloksena on kova, sitkeä, tiivis ja suorasyinen puuaines, jossa jännitys ja puun sisäiset halkeamat ovat vähäisiä. Puuaines on vähäpihkaista ja tasakuvioista. Luonnon materiaalina puun ominaisuudet, kuten ulkonäkö, lujuus ja muut fysikaaliset ominaisuudet kuitenkin vaihtelevat.

Puun osat