24.6.2020

Metsien omistus

Yksityinen sektori omistaa metsien pinta-alasta 60 %, valtio 26 % ja metsäteollisuus 9 %. Loppu 5 % jakautuu kuntien, seurakuntien, yhteismetsien ja muiden yhteisöjen kesken.

Puuston tilavuus on 2,4 miljardia kuutiometriä. Metsien hiilensidontavarasto on 960 miljoonaa tonnia. Tiukasti suojeltuja metsiä on koko maassa 1,3 milj. ha (6,6 %). Uhanalaisia lajeja Suomessa on kaikkiaan 2 247 kpl, joista 814:sta metsä on ensisijainen elinympäristö ja suo 104 lajille.

Yksityisiä metsätiloja, joissa on vähintään kaksi hehtaaria metsämaata on 443 800. Tilojen keskimääräinen metsäpinta-ala on 23,6 ha. Yksityisiä metsänomistajia on arvioitu olevan yli 600 000.

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa