24.6.2020

Kestävä metsänhoito

Kestävä metsänhoito tarkoittaa turvattua metsän hyödyntämistä: puuta kasvaa vuoden aikana suhteessa enemmän kuin sitä hakataan. Suomessa on harjoitettu kestävää metsänhoitoa jo pitkään. Runkopuun suurin kestävä hakkuumahdollisuusarvio vuosille 2015–2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Arviosta 75 prosenttia sijoittuu Etelä-Suomeen ja 25 prosenttia Pohjois-Suomeen.

Kestävällä metsätaloudella tarkoitetaan sitä, että metsien hoito ja käyttö on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää. Kestävälle metsätaloudelle on määritelty 6 kriteeriä (tunnusta), joiden perusteella kestävyyttä arvioidaan. Jokaista kriteeriä mitataan useilla määrällisillä ja laadullisilla indikaattoreilla (mittareilla). Mittaustulokset kertovat mm. miten eri toimenpiteet vaikuttavat ajan mittaan metsätalouden kestävyyteen. Suomessa sovellettavat kriteerit ja indikaattorit pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin yleiseurooppalaisiin malleihin. Näiden pohjalta on julkaistu myös raportteja, joissa kuvataan Suomen metsien ja metsätalouden tilaa.

Suomen metsien kestävyyden arviointi tapahtuu yleiseurooppalaisen indikaattorikokoelman avulla. Eräissä asiayhteyksissä on tehty kansallisia lisämittareita, tai muutettu yleiseurooppalaista indikaattoria vastaamaan paremmin kansallisia olosuhteita. Suomen metsien tila on arvioitu yleiseurooppalaisten indikaattorien perusteella neljästi, vuosina 1997, 2000, 2007 ja 2011.

Yleiseurooppalaiset kestävän metsätalouden 6 kriteeriä ovat:

  • Metsävarojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen sekä metsien merkitys maailmanlaajuiselle hiilenkierrolle
  • Metsien terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen
  • Metsien tuotannollisten toimenpiteiden ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen
  • Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsäekosysteemissä
  • Metsien suojatoimintojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsien hoidossa
  • Muiden yhteiskunnallis-taloudellisten toimintojen ja edellytysten ylläpitäminen