23.6.2020

Viilupuu (LVL)

Viilupuu on sorvatuista viiluista liimaamalla valmistettu rakenteel­linen puutuote.

Viilupuuta käytetään kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen ja myös teolliseen käyttöön. Esimerkkejä käyttökohteista ovat kan­tavat palkit, pilarit, ristikot, kehät sekä ikkuna- ja oviteollisuuden komponentit.

Suomalainen viilupuu valmistetaan liimaamalla 3 mm paksuisia kuusiviiluja yhteen. Viilupuutuotteesta riippuen kaikkien viilujen syysuunta on pituussuuntaan tai osa viiluista on liimattu ristiin.

Tavallisesti viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia. Tilauk­sesta voidaan myös valmistaa viilupuuta, jonka lapepinnat ovat hiottuja. Myös tavallinen pintaviilu voi olla tilauksesta hiottu. Viilupuuta on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä ja myös AB-luokkaan painekyllästettynä. Viilupuu määritellään SFSEN 14374 standardin mukaisesti.

Viilupuun enimmäisleveys on 2,5 metriä. Valmistustekniikka mahdollistaa 24…25 metrin pituisten osien valmistuksen. Kul­jetuksen kannalta enimmäispituus on noin 25 metriä. Toimitettavien palkkien paksuus vaihtelee 27…75 mm välillä. Vakiokorkeudet vaihtelevat valmistajakohtaisesti. LVL-levyistä voidaan kerrannaisliimaamalla valmistaa paksuja rakenteellisia levymäisiä rakennusosia.

Vaakarakenteissa viilupuun tyypillinen jännevälialue on 5…12 metriä. Ala-, väli- ja yläpohjarakenteiden lisäksi viilupuuta käyte­tään myös aukko- ja tukipalkkeina sekä rakennuksen jäykistävinä osina. Palotilanteessa viilupuupalkkien nimellinen hiiltymänopeus on 0,7 mm/min ja yksidimensionaalinen hiiltymänopeus on 0,65 mm/min.

Suomessa viilupuuta valmistavat Metsä Wood ja Stora Enso.