16.7.2020

Sisäverhous- ja lattialautojen laatu ml. listat

Sisäverhouslautojen laatuluokkia on neljä: E, V, T ja O. Laatuluokitus perustuu pääosin verhouslautojen teknisen laadun määritte­lyyn näkyviin jäävien pintojen osalta. Laatuluokkaa tarkoittavaan kirjaimeen lisätään puulajin kertova kirjain, esimerkiksi OK = oksainen kuusi.

EM-luokan verhouslautoja tehdään ainoastaan männyn tyvitukkien pintalaudoista. EM-luokan verhouslauta on lähes oksaton; vain kaksi enintään 8 mm suuruista kiinteää oksaa sallitaan. Luokkien V, T ja O verhouslautoja tehdään sekä männystä että kuusesta.

T-luokan verhouslautoja saadaan sekä kuusen sydäntavarasta että männyn latvuksesta, jolloin oksat ovat yleensä isoja.

Sisäverhous- ja lattialautojen laatuluokitusta ei tehdä sahatavaran laatuluokituksen mukaan, vaan laatuluokituksessa noudatetaan alla olevia taulukoita.

Käytännössä eri laatuyhdistelmiä on männyllä neljä ja kuusella kolme. Suluissa kunkin laatuyhdistelmän likimääräinen tuotannos­ta lankeava osuus.

MäntyEM 5%VM 15 %TM 35 %OM 45 %
KuusiVK 15 %TK 45 %OK 40 %
Lämmitettäviin sisätiloihin käytettävän puutavaran
suositeltavat toimitus- ja käyttökosteudet.

Mäntysahatavarasta valmistettujen sisäverhouslautojen laadut

Mänty EM
Mänty VM
Mänty TM
Mänty OM

Kuusisahatavarasta valmistettujen sisäverhouslautojen laadut

Kuusi VK
Kuusi TK
Kuusi OK

Mäntysahatavarasta valmistettujen sisäverhous- ja lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset

1) Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän puutavarakappaleen oksaisimmalla 1 m:n pituisella osalla.
2) Mikäli sormijatkokset sallitaan, siitä on tilauksen yhteydessä erikseen sovittava

Kuusisahatavarasta valmistettujen sisäverhous- ja lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset

1) Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän puutavarakappaleen oksaisimmalla 1 m:n pituisella osalla.
2) Mikäli sormijatkokset sallitaan, siitä on tilauksen yhteydessä erikseen sovittava.

Muotohöylätyt listat

Yleisimmät listatyypit ovat jalkalistat, peitelistat, kattolistat ja reunalistat. Näiden listatyyppien poikkileikkausmuodot ja mitat vaih­televat valmistajakohtaisesti, joten tässä esitellään vain yleisimpiä tuotteita. Monilta höyläämöiltä voi myös tilata erikoislistoja, jotka teetetään asiakaskohtaisesti. Muotohöylättyjä listoja on saatavilla myös valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Listojen laatuluokat

Listojen laatuluokitusta ei tehdä sahatavaran laatuluokituksen mukaan, vaan laatuluokituksessa noudatetaan viereisen sivun tau­lukkoa. Taulukko osoittaa ominaisuuksien ja vikojen sallitun mää­rän listan huonoimmalla 1 m:n pituisella osalla.

Laatunimike koostuu kahdesta osatekijästä höylättyjen sisäver-houslautojen ja lattialautojen tapaan: puulaji ja oksakuva.

Listojen laatuyhdistelmiä on vain kolme: EM (erikoisluokan mänty), VM (vähäoksainen mänty) ja VT (vähäoksainen kuusi). EM-laatua on saatavana myös täysin oksattomana.

Mänty- ja kuusisahatavarasta valmistettujen listojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset

1) Yli 60 mm leveissä listoissa sallittu oksakoko on EM-listoissa 10 mm ja VM- sekä VK-listoissa 15 mm.
2) Mikäli sormijatkokset sallitaan, siitä on tilauksen yhteydessä erikseen sovittava.