23.6.2020

Naulalevyrakenteet

Naulalevyrakenteella tarkoitetaan naulalevyin tehdyin liitoksin koottua puurakennetta. Muodoltaan se voi olla ristikko, kehä, palkki tms. Naulalevy on teräslevy, johon on puristettu leikkaamalla ja kohtisuoraan taivuttamalla piikkejä. Nämä puristetaan puuhun ko-koonpanopöydällä tai -linjalla.

Naulalevyliitos on helppo suunnitella sellaiseksi, että levy ei ir­toa puusta vaan murtuu itse. Jatkoksen lujuus voi olla lähes ehjän puun luokkaa.

Käytettävillä levyillä tulee olla hyväksyntä ja liitosten suunnittelu on tehtävä virallisten ohjeiden mukaan. Inspecta hyväksymän laa­dunvalvonnan alaisena valmistetut tuotteet varustetaan FI/NR-leimalla ja VTT:n hyväksymän VTT/NR.

Leima on muotoa: NR 9999 1234 11 07. Numerot ilmaiset jär­jestyksessä: valmistajan, piirustuksen, valmistusviikon ja vuoden.

Kantaviin naulalevyrakenteisiin käytettävän sahatavaran tulee ol­la lujuuslajiteltua. Virallinen NR-laadunvalvonta kattaa kaikki koko valmistusvaiheet lujuuslajittelu ja sormijatkaminen mukaan luet­tuina.

Naulalevyrakenteiden jäykkyys on sivusuunnassa yleensä varsin alhainen. Tämä on erityisesti muistettava kuljetuksen, varastoin-nin ja asennuksen aikana. Mikäli kannatteiden sijoitus kantavien tukiensa päälle ei ole yksiselitteistä, on ristikossa oltava merkittynä ne kohdat, joiden alle tukien on osuttava. Lisäksi NR-rakenteiden sisäsauvoihin on merkitty nurjahdustukien paikat. Merkitsemistapa on esitetty tuotteiden mukana tuleviin tuenta- ja asennusohjeisiin.

Naulalevyrakenteita käytetään pääasiassa katetuissa sateelta suo­jatuissa tiloissa (kosteusluokka 2), joissa ei ole puuta lahottavia tai terästä syövyttäviä tekijöitä. Suojaamattomana naulalevyrakenteilla ei ole yleensä palonkestävyyttä.