15.5.2023

Naulalevyrakenteet

Naulalevyrakenteella tarkoitetaan naulalevyliitoksilla koottua puurakennetta. Muodoltaan se voi olla normaali harjaristikko, kehä, palkki tms. Naulalevy on teräslevy, johon on puristettu leikkaamalla ja kohtisuoraan taivuttamalla piikkejä. Naulalevyt puristetaan puuhun naulalevyrakenteen valmistukseen tarkoitetuilla kokoonpanolinjoilla. Naulalevyliitos suunnitellaan sellaiseksi, että levy ei irtoa puusta vaan yleensä murtuu itse. Jatkoksen lujuus voi olla lähes ehjän puun luokkaa.

Raaka-aineet, valmistus, suunnitteluohjelma ja suunnittelijoiden suunnittelupätevyydet ovat kaikki hyväksynnän sekä valvonnan alaisia kokonaisuuksia. Ristikkorakenteet leimataan joko CE-merkinnällä tai kansallista FI-merkintää käytetään, mikäli rakenne sisältää ristikkorakenteen CE-merkinnän harmonisoituun standardiin kuulumatonta raaka-ainetta, kuten esimerkiksi LVL. Kantaviin naulalevyrakenteisiin käytettävän sahatavaran tulee olla lujuuslajiteltua harmisoidun standardin mukaisesti.

Naulalevyrakenteiden jäykkyys on sivusuunnassa yleensä varsin alhainen. Tämä on huomioitava kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana. Ristikkorakenteen mukana tulevista kuvista on katsottava oikea asennussuunta. Naulalevyrakenteeseen on yleensä merkitty nurjahdustuettavat sauvat. Merkitsemistapa on esitetty tuotteiden mukana tulevissa kuvissa sekä tuenta- ja asennusohjeissa.

Naulalevyrakenteita käytetään pääasiassa katetuissa sateelta suojatuissa tiloissa (kosteusluokka 2), joissa ei ole puuta lahottavia tai terästä syövyttäviä tekijöitä. Suojaamattomana naulalevyrakenteilla ei ole yleensä palonkestävyyttä.