16.7.2020

Ulkoverhouslautojen laatu

Laatuvaatimukset koskevat ulkoverhouslautaa, joka on valmistettu laatuluokan ST mänty- tai kuusisahatavarasta. Ulkoverhouslautaerästä 95 % tulee olla sellaista, että taulukon laatuvaatimukset täyt­tyvät.

Ominaisuus tai vikaLaatuvaatimus
OksatSallitaan oksia, joiden koko on enintään 50% laudan leveydestä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.
OksalohkeamatSallitaan enintään kolme kappaletta 10 mm:n suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla.
OksanreiätEi sallita.
Koro ja
kaarnaroso
Sallitaan enintään yksi 6 mm leveä ja 100 mm pitkä koro ja kaarnaroso yhden metrin matkalla. Sallitaan 5 %:ssa ulkoverhouslautaerästä.
PihkakolotSallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 200 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 100 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
HalkeamatLaudan keskialueella sallitaan halkeamia, ei kuitenkaan läpimeneviä halkeamia, joiden pituus on enintään 15 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 50 % laudan leveydestä.
Lyly ja muut muotoviatSallitaan ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys: 30 mm kahden metrin matkalla. Syrjävääryys: 4 mm kahden metrin matkalla. Kierous: 20 mm kahden metrin matkalla.
SydänjuovaSallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään 50 % laudan pituudesta.
SinistymäEi sallita.
VärivikaEi sallita.
LahoEi sallita.
HyönteisvahingotEi sallita.
PaikatEi sallita.
SormijatkoksetSallitaan.
Ulkoverhouslautojen lautamateriaalierän (ei valmiin
julkisivuverhouspinnan) näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset

Teollisesti pintakäsiteltyjen ulkoverhouslautojen ominaisuuksia ja käyttöä on esitelty RT-ohjekortissa RT 21-11212.

Jos ulkoverhouslaudan näkyvä pinta on sahapintainen, tulee sen olla hienosahattu, ellei suunnitteluasiakirjoissa ole toisin määrät­ty. Verhouslautojen ja -rimojen näkyviin jäävät särmät ovat täysisärmäisiä. Mikäli vaatimuksista halutaan poiketa, tulee tästä sopia erikseen. Ulkoverhouksien kiinnitystuissa käytettävä puutavara tulee olla laadultaan vähintään laatuluokka VI, jolloin noudatetaan laatuluo-kitusta taulukon 15 mukaisesti.

Pintakäsittelytyypistä riippuen särmäyspyöristyksen/-
viisteen avulla pintakäsittelykalvosta saadaan paremmin jatkuva
verrattuna terävään särmään