22.6.2020

Painekyllästetty sahatavara

Suomessa painekyllästetty puutavara on mäntypuutavaraa, joka on kyllästetty kupariyhdisteitä sisältävällä kyllästysaineella luokkiin A ja AB. Väreinä perinteisen vihreän lisäksi on ruskea, joka on valmis­tettu lisäämällä kyllästysaineeseen väripigmenttiä.

Painekyllästäminen on tehokas tapa parantaa puun lahonkestä-vyyttä kosteissa ulko-olosuhteissa. Kyllästetty puu kestää ulkokäy-tössä 3–5 kertaa kauemmin kuin kyllästämätön puu. Sahatavaran lujuusominaisuuksiin kyllästyksellä ei ole merkittävää vaikutusta. Kyllästetty puu on hieman vaikeammin syttyvää kuin käsittelemä­tön puu ja se palaa hitaasti.

Puu kyllästetään Suomessa tarkkojen yhteisten laatuvaatimusten ja standardien mukaisesti. Nykyiset kuparipohjaiset suoja-aineet ovat turvallisia ja tehokkaita. Kyllästetyn puun tuotanto on laadun­valvonnan alaista.

Painekyllästetyssä puussa suoja-aine saatetaan puuhun kyllästys-sylinterissä veden ja paineen avulla. Suoja-aine tunkeutuu laholle alttiin pintapuusolukon läpi.

Kyllästeen sisältämä kupari antaa kyllästetylle puulle vihertävän sävyn. Kyllästettyä puuta on saatavilla myös ruskeana. Puun paino lisääntyy kyllästyksessä merkittävästi, kuivuttuaan se palaa lähes al­kuperäiseen painoonsa.

Luokittelu

Puuta kyllästetään Suomessa A- ja AB-luokkiin.

  • A-luokan (sahatavaran paksuus yli 48 mm) kyllästetyssä puus­sa suoja-ainepitoisuus on korkeampi. Se soveltuu käytettäväk­si maa-, vesi- ja betonikosketukseen sekä rakenteisiin, joita on hankala vaihtaa tai korjata jälkikäteen.
  • AB-luokan (sahatavaran paksuus alle 48 mm) kyllästettyä puuta käytetään maanpinnan yläpuolisissa kohteissa, kuten kansi- ja aitalaudoituksissa.

Vakiomitat

Painekyllästetyn puutavaran yleisimmät poikkileikkausmitat ja sal­litut mittapoikkeamat ovat samoja kuin sahatun ja höylätyn puuta­varan. Painekyllästetyn puutavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 1,8…5,4 m. Mitat tarkoittavat nimellismit-toja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa 20 %.

Sahatun kestopuun poikkileikkausmitat
Höylätyn kestopuun poikkileikkausmitat

Kiinnittäminen

Painekyllästetyn puun kiinnikkeinä tulee käyttää kaikissa kantavissa ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävissä rakenteissa (esim. portaat ja kaiteet) vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Muissa rakenteissa mahdollisesti käytettävien kuuma-sinkittyjen tuotteiden sinkkikerroksen paksuus tulee olla vähintään 90 mikrometriä.

Pintakäsittely

Kyllästetty puu kestää rakenteellisesti ilman pintakäsittelyä, mutta ulkonäkötekijöihin sillä on vaikutusta. Pintakäsittely on mahdollista eri pintakäsittelyaineilla. Vesiliukoiset ja liuotinpohjaiset pintakäsittelyaineet toimivat yhtä hyvin kyllästetyllä puulla.

Yleisohjeena kyllästetyn puun tulee olla läpikuiva ja lämpötilan yli 5 °C ennen pintakäsittelyä. Ulkovarastoidun kyllästetyn puun tulee antaa kuivua hyvissäkin kuivumisolosuhteissa vähintään kuu­kauden. Esimerkiksi keväällä rakennettaessa puupinta voidaan käsi­tellä loppukesästä ja vastaavasti syksyllä rakennettaessa pintakäsittely suositellaan suoritettavaksi seuraavana kesänä.

Painekyllästetty puutavara harmaantuu kuten muutkin puumateriaalit UV-valon vaikutuksesta. Vuosien saatossa huoltamaton ja pintakäsittelemätön puun pinta voi nukkaantua ja tummua.

Eläminen

Kyllästetyn puun kosteus on hyvä huomioida rakentamisessa. Puu­tavara kutistuu leveyssuunnassa 1-2 % kuivuessaan. Tämän jälkeen kyllästetyn puun mittapysyvyys ei eroa tavallisesta puusta normaa­leissa olosuhteissa.

Kierrätys

Painekyllästetty puutavara luokitellaan erilliskierrätettäväksi jät­teeksi, joten kaikki tällainen käytöstä poistettu puutavara sekä mah­dolliset työstöjätteet tulee toimittaa jätelaitosten tai puutavaraliikkeiden erilliskierrätyspisteisiin.