18.6.2020

Vaahtera – Acer Platanoides

RAKENNE / YLEISTÄVaahtera on hajaputkiloinen lehtipuu, jonka putkilot ovat hyvin pienionteloisia, kutakuinkin samankokoisia ja sijaitsevat useimmiten tasaisesti hajallaan vuosilustossa. Vuosilustot näkyvät selvästi johtuen kesäpuun tummemmasta väristä. Vuosiluston raja on usein erityisesti vanhemmilla puilla selvästi aaltoileva. Vaahtera on rakenteeltaan erittäin homogeeninen ja sen puuaine on painavaa. Vaahteralla on suuri alttius värimuutoksiin. Siksi puutavara edellyttää huolellista käsittelyä.  
VÄRISydänpuu ja pintapuu eivät erotu toisistaan, puuaine on melkein valkeaa tai kellertävänvalkeaa, kellastuu valon ja ilman vaikutuksesta, usein esiintyy ruskeata sydänpuuta
MEKAANISET OMINAISUUDET 
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan) 57 MPa
Taivutuslujuus (σbB)110 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan)80 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan)
Leikkauslujuus (τaB9)
Iskulujuus (α)
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan)
Kovuus (HB syiden suuntaan)
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan)5100 N
Kovuus (HJ syiden suuntaan)6100 M
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan)9200 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET 
Tiheys kuivana (ro)530…630…790 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15)560…660…810 kg/m3
Huokoisuus (c)
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1)
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr)
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt)
KÄSITELTÄVYYS 
TyöstettävyysHelppo kaikilla työvälineillä, vuoleminen ja sorvaaminen vaivatonta
KuivattavuusVaatii huolellisuutta ja suoritettava hitaasti, voimakas taipumus halkeilla
LiimattavuusHyvä
PintakäsiteltävyysPetsattavuus ja kiillotettavuus hyvät
MuutaHöyryttäessä muuttuu punertavaksi
KestävyysVähäinen, ei säänkestävä
KÄYTTÖPintaviilutuksiin leikattuna tai sorvattuna, huonekaluihin, parketteihin, sisärakenteisiin, musiikkivälineisiin (viulu), taloustavaroihin, sorvaustöihin, kalliiden puulajien jäljittelyyn (petsattuna)

Milloin puulajille on ilmoitettu useita eri tiheyksiä, myös ominaisuudet on voitu ilmoittaa eri tiheyksille. Tiheys on keskeinen puun ominaisuuksiin vaikuttava tekijä.