15.7.2020

Mänty ja kuusi

Mänty ja kuusi ovat yleisimmät rakennuspuulajit. Mänty ja kuusi ovat ominaisuuksiltaan melko lähellä toisiaan ja esimerkiksi raken­teissa niiden sallitut jännitykset ovat yhtä suuret. Mänty on hieman kovempaa ja painavampaa kuin kuusi. Suomalaisen männyn tiheys on 370 – 550 kg/m3 ja kuusen 300 – 470 kg/m3.

Männyn ja kuusen erottaa ulkonäöltä väristä. Männyllä on kel­lertävä pintapuu ja punertava sydänpuu, kun taas kuusi on tasaisen vaaleaa.

Männyn ominaisuudet ja edut

Kuusessa on runsaasti pieniä eläviä oksia, jotka eivät kovin sel­västi erotu ympäröivästä puuaineesta. Männyn oksat ovat yleensä ympäristöään tummempia.

Puun rakenne näkyy leikkauspinnoilla eri tavoin vaihtelevina syykuvioina. Havupuilla vuosirenkaat erottuvat selvästi. Puun vuosirenkaassa puuaineksesta vaaleampi kevätpuu on selvästi harvem-paa kuin tummempi kesäpuu.

Kuusen ominaisuudet ja edut