23.4.2020

Seinä- ja kattopinnat sisällä

Saavutettavat pintaluokat

Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverhous. Enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa sisäpuoliset suojaverhoukset voidaan jättää pois, kun käytetään vähintään B-s1, d0-luokan lämmöneristeitä. Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa suojaverhoamatonta pintaa (puupintaa) saa olla seuraavasti:

  • ei kantavat väliseinät                                                         
  • ≤ 20 %, kun palo-osaston rakennusosat R 60 ja EI 60                                                 
  • > 20 % ≤ 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 90 ja EI 90
  • > 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 120 ja EI 120      

Rankarakenteessa, jossa sisäpuolen levytys on suunniteltu toimimaan palo-, ääni- ja jäykistysteknisesti, tulee sisäpinnan puuverhoilu yleensä tehdä levytyksen päälle esimerkiksi paneelilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää esimerkiksi 12…27 mm paksua ristiinliimattua massiivipuulevyä. Tällaiset levytuotteet voidaan suunnitella toimimaan osana rakenteen palo- ja ääniteknistä levytystä. Kyseiset tuotteet voivat olla myös valmiiksi palosuojakäsiteltyjä, mikäli tarvitaan parempaa pintaluokkaa (esim. C-s2, d1 tai B-s1, d0).