Rakenteet
14.7.2020

Ominaispiirteitä

Hirsi oli 1920-luvulle asti pääasiallinen rakennus­materiaali lähes kaikessa rakentamisessa. Rankara­kentaminen korvasi... Hirsi oli 1920-luvulle asti pääasiallinen rakennus­materiaali lähes kaikessa rakentamisessa. Rankara­kentaminen korvasi hirren myös pientaloissa toisen maailman sodan jäl­keen. Sen jälkeen hirttä käytettiin pitkään pääasiassa vapaa-ajan rakennuksissa. Ny­kyisin hirsi soveltuu taas käytettäväksi mo­nen erikokoisissa ja käyttötarkoituksisissa rakennuksissa. Käyttö on kasvamassa erityi­sesti julkisis

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Hirsirakentamisen määritelmiä

Hirsirakentaminen on perinteinen puurakentamisen tapa, jossa rakennuksen kantavat seinät tehdään hirrestä. Suomessa hirr... Hirsirakentaminen on perinteinen puurakentamisen tapa, jossa rakennuksen kantavat seinät tehdään hirrestä. Suomessa hirret sijoitetaan tavallisimmin vaakasuuntaan ja liitetään toisiinsa salvoksilla. Toinen tapa rakentaa hirrestä on käyttää pystyhirsiä. Sen etuna on painumattomuus, sillä puu ei painu pystysuunnassa.  HIRSI on veistämällä, höyläämällä tai sorvaamalla valmistettu paksu

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Rungon toimintaperiaate

Hirsirungossa olennaista ovat hirren poikkileikkauksen profiili ja salvokset(nurkkaliitos), joiden avulla päällekkäiset... Hirsirungossa olennaista ovat hirren poikkileikkauksen profiili ja salvokset(nurkkaliitos), joiden avulla päällekkäiset hirsikerrat liittyvät toisiinta. Hirsirunko on kantavaseinäinen rakennusjärjestelmä. Kantavat seinät jatkuvat tavallisesti yhtenäisenä yläpohjaan saakka ja vaakarakenne kiinnitetään seinien kylkeen. Vaakarakenne voi olla palkkirakenteinen tai massiivipuulevyä. Kantavat seinät suu

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Hirsityypit ja perusprofiilit

Hirsityypit jaotellaan niiden koostumuksen ja muodon perusteella. Hirsi voi olla massiivi- ja lamellihirsi. Hirsien... Hirsityypit jaotellaan niiden koostumuksen ja muodon perusteella. Hirsi voi olla massiivi- ja lamellihirsi. Hirsien muodot ovat kulmikas hirsi ja pyöröhirsi. Nykyisin on saatavissa myös painumattomia hirsiä ja modernilla ohuella saumalla olevia hirsiä. Kaikkia hirsityyppejä koskevat samat veistoperiaatteet. Massiivihöylähirret Tyypillisiä massiivihöylähirsiäSuorakaiteen muotois

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Seinän ominaisuudet

Hirsirakenteiset rakennusosat voidaan toteuttaa pelkillä hirsillä (1) ilman muita rakennekerroksia. Joissakin tapauksiss... Hirsirakenteiset rakennusosat voidaan toteuttaa pelkillä hirsillä (1) ilman muita rakennekerroksia. Joissakin tapauksissa rakennusosilta vaaditaan parempaa ääneneristävyyttä, jolloin hirsiseinään joudutaan lisäämään levymäisiä rakennekerroksia ääniteknisen toiminnan näkökulmasta. Samoin menetellään paloteknisten vaatimusten näkökulmasta joissakin tapauksissa (esim. suojaverhouslevytys). Teollisest

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Hirsirakenteiden yksityiskohtia

Följäri Följäri estää pitkien seinien ja aukkojen pielien nurjahtamisen. Följärit asennetaan joko yhdelle puolelle tai m... Följäri Följäri estää pitkien seinien ja aukkojen pielien nurjahtamisen. Följärit asennetaan joko yhdelle puolelle tai molemmin puolin seinää ja kiinnitetään pulttaamalla suoraan hirsiin tai hirsien läpi toisiinsa. Pultinrei’istä tehdään soikeat, jotta seinän painuminen ei esty. Nurkat Pitkänurkka tarkoittaa seinä- tai nurkkaliitosta, jossa hirren päät jatkuvat nurkan yli.   Ly

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Hirsirakenteet

Rakennetyypit Hirttä käytetään pääasiassa seinärakenteis­sa. Hirsitalon ala-, väli- ja yläpohjarakenteet voidaan toteutt... Rakennetyypit Hirttä käytetään pääasiassa seinärakenteis­sa. Hirsitalon ala-, väli- ja yläpohjarakenteet voidaan toteuttaa kuten muutoinkin puu-rakentamisessa. Kokohirsiset rakennetyypit ovat yksinker­taisia. Arkkitehdin on olennaista määrittää seinältä vaaditut omaisuudet, hirren ja sau­man muoto sekä mahdolliset pintakäsitte­lyt. Varauksen muoto ja tiivistys sekä hirren paksuus määräytyvät halut

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Puupinnat sisällä

Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverh... Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverhous. Enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa sisäpuoliset suojaverhoukset voidaan jättää pois, kun käytetään vähintään B-s1, d0-luokan lämmöneristeitä. Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa suojaverhoamatonta pintaa (puupintaa) saa olla seuraavasti: ei kant

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Hirsiliitosdetaljit

Asunnon sisäinen välipohjaliitos – pientalo Välipohjapalkkien päät kannatetaan sitä varten hirsiseinään tehtyihin loviin... Asunnon sisäinen välipohjaliitos – pientalo Välipohjapalkkien päät kannatetaan sitä varten hirsiseinään tehtyihin loviin. Palkit voidaan jättää alapuolelta näkyviin. Lattiarakenne päätetään haluttujen ominaisuuksien perusteella. Asunnon sisäinen välipohjaliitos – kerrostalo Välipohjapalkkien päät kannatetaan sitä varten hirsiseinään muotoiltuihin loviin. Välipohjan rakennekerrokset päätetään vaadi

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Soveltuvuus kantavana runkona

Rakennus voidaan toteuttaa kokonaan hirsirunkoisena. Käytännössä hirsirakenteisia rakennusosia ovat ulkoseinät ja kantav... Rakennus voidaan toteuttaa kokonaan hirsirunkoisena. Käytännössä hirsirakenteisia rakennusosia ovat ulkoseinät ja kantavat väliseinät. Vaakarakenteet ovat usein palkki- ja ristikkorakenteisia. Myös massiivipuulevyjä voidaan käyttää hirsirungon yhteydessä. Tyypillisesti tällaisia rakennusosia ovat jäykistävät rakennusosat, hissikuilut yms. Palomääräyksistä johtuen hirsirunko soveltuu parhaiten enin

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Rakennusosissa huomioitavia pääasiallisia seikkoja

Alapohja (AP) Hirsirakennuksessa rakennuksessa voi olla perinteinen maanvarainen alapohjarakenne. Alapohjana voidaan käy... Alapohja (AP) Hirsirakennuksessa rakennuksessa voi olla perinteinen maanvarainen alapohjarakenne. Alapohjana voidaan käyttää myös perinteistä ulkoilmalla tuuletettua alapohjaa (rossipohja), mutta tämän suunnittelu ja toteutus on kosteusteknisesti erittäin vaativa. Tällaisessa alapohjassa perusmaasta haihtuva kosteus kertyy alapohjan onteloon (ryömintätilaan), josta se tuuletetaan pois. Erityisen h

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Jännevälit

Välipohjat Välipohjan suunnittelussa usein mitoittavaksi tekijäksi tulee välipohjan värähtelymitoitus. Mitoituksessa tar... Välipohjat Välipohjan suunnittelussa usein mitoittavaksi tekijäksi tulee välipohjan värähtelymitoitus. Mitoituksessa tarkastellaan välipohjan jännevälin keskelle sijoitetun 1 kN:n pistekuorman aiheuttamaa hetkellistä taipumaa (δ), joka saa Suomessa olla enintään 0,5 mm. Toinen tarkasteltava tekijä on välipohjan ominaistaajuus (f1), joka saa Suomessa olla matalimmillaan 9 Hz. Kyseiset raja-arvot va

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Yhdistelmäkäyttö

Usein kokoontumistiloissa tarvitaan suuria avoimia tiloja, jolloin kaikkiakantavia pystyrakenteita ei voida toteuttaa ka... Usein kokoontumistiloissa tarvitaan suuria avoimia tiloja, jolloin kaikkiakantavia pystyrakenteita ei voida toteuttaa kantavina seininä.   Tällaisessa tapauksessa rakennuksen sisällä kantavat seinät voidaan korvataan pilari-palkkirungolla. Edellä mainittua menetelmää voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa rakennukseen halutaan muuntojoustavuutta. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Tuotantotavat

Lue koko sisältö
10.7.2020

Perustukset

Hirsirunko aiheuttaa perustukselle viivamaisen kuormituksen, joten tavallisesti hirsiseinän alla tulee olla jatkuva peru... Hirsirunko aiheuttaa perustukselle viivamaisen kuormituksen, joten tavallisesti hirsiseinän alla tulee olla jatkuva perustusrakenne. Perustuksina voidaan käyttää perinteisiä betoni- ja teräsrakenteisia perustustyyppejä. Käytettäessä palkkirakenteisia perustuksia, tulee palkki valita siten, että tämän jäykkyys on suurempi kuin sen päällä olevan hirsiseinän jäykkyys. Korkean hirsiseinän jäykkyys saa

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Hirsi Hirret voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130022-00-0304, 2015-04) perusteella. Menettely... Hirsi Hirret voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130022-00-0304, 2015-04) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toi

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Palkiston ja NR-ristikoiden jäykistys

Käytettäessä vaakarakenteissa palkkeja tai NR-ristikoita, tulee näiden suunnittelussa huomioida seuraavassa esitettyjä s... Käytettäessä vaakarakenteissa palkkeja tai NR-ristikoita, tulee näiden suunnittelussa huomioida seuraavassa esitettyjä stabiliteettiin liittyviä seikkoja. Hoikkuudestaan johtuen edellä mainitut rakenteet tarvitsevat tavallisesti kiepahdus- ja nurjandustuentaa, jotta rakenteen kantokyky voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Palkit voivat kiepahtaa tukemattomasta puristetusta reunastaan, kun palkkeih

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Rakennusosien liittymät

Puurakentamisessa rakennusosien liittymien suunnittelu tehdään tapauskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että puurakentamise... Puurakentamisessa rakennusosien liittymien suunnittelu tehdään tapauskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että puurakentamisessa ei ole yhteistä standardia kyseiseen asiaan ja käytettäviä erilaisia rakennetyyppejä on suuri määrä. Käytettävät rakennetyypit myös vaihtelevat puuosatoimittajien välillä. Rakennusosien liittymien suunnittelun tekee tavallisesti yhteistyössä päärakennesuunnittelija ja puusosa

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Ääneneristys

Ääneneristys Puurakenteisten rakennusosien ääneneristävyys perustuu ns. jousi-massa-yhdistelmään, jossa on kaksi erillää... Ääneneristys Puurakenteisten rakennusosien ääneneristävyys perustuu ns. jousi-massa-yhdistelmään, jossa on kaksi erillään olevaa massaa (levyt) ja näiden välissä on ilmatila (”ilmajousi”). Tämä johtuu siitä, että puurakenteisissa rakennusosissa ei ole riittävästi massaa äänen-eristystä varten. Huoneistojen välisen betonirakenteisen seinän painon tulee olla noin 500 kg/m2 (paksuus 200 mm), jot

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Seinien jäykistys

Hirsiseinän nurjahdus seinän tasosta Hirsiseinä koostuu päällekkäin ladotuista hirsistä, joten hirsiseinällä ei ole taiv... Hirsiseinän nurjahdus seinän tasosta Hirsiseinä koostuu päällekkäin ladotuista hirsistä, joten hirsiseinällä ei ole taivutuskestävyyttä seinän korkeussuunnassa. Seinän pituussuunnassa hirret vastaanottavat taivutusta, jolloin seinän päissä tulee olla vaakasuuntaista voimaa vastaanottavat tuet. Jotta hirsiseinä voi toimia kantavana seinänä, tulee sen päissä ja aukkojen pielissä olla jäykisteet. Jäy

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Talotekniikka

Puurunkoisen rakennuksen LVIS-suunnittelu tulee tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista. Samoin elementteihin tu... Puurunkoisen rakennuksen LVIS-suunnittelu tulee tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista. Samoin elementteihin tulevat reiät ja aukot putkia varten tulee tehdä valmiiksi tehtaalla. Puuttuvien tai väärässä paikassa olevien reikien ja aukkojen tekeminen työmaalla ei ole itsestään selvää, koska kantavien rakennusosien rei’ittäminen vaikuttaa usein suoraan niiden kantavuuteen. Samoin taloteknis

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Palotekniset erityiskysymykset

Onteloiden palokatkot Hirsirungossa rakennusosien sisään muodostuu vähemmän onteloita kuin rankarungossa. Onteloita kuit... Onteloiden palokatkot Hirsirungossa rakennusosien sisään muodostuu vähemmän onteloita kuin rankarungossa. Onteloita kuitenkin muodostuu aina, kun hirsirakenteeseen tehdään koolauksia ja levytyksiä ääni-, palo- tai lämpötekniikan takia. Paloteknisesti tällaiset ontelot tulee katkaista osastoivien rakennusosien kohdalla. Puujulkisivun palokatkot Mikäli kysymyksessä on P2-paloluokan yli 2-kerroksinen

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö