10.7.2020

Rungon toimintaperiaate

Pilari-palkkirunko on massiivisiin pilareihin ja palkkeihin perustuva rakennusjärjestelmä. Pilari-palkkirunko mahdollistaa suurien yhtenäisten tilojen ja muun-tojoustavuuden toteuttamisen. Tavallisesti pilari-palkkirunko suunnitellaan myös rakennuksen jäykisteeksi, joka tehdään diagonaalijäykisteillä tai mastojäykisteillä. Ulkovaippa tehdään pilari-palkkirungon ulkopuolelle. Vaakarakenne voi olla palkki-rakenteinen tai massiivipuulevyä.

Pilarit voivat olla korkeudeltaan kerroskohtaisia, jolloin palkit kiinnitetään pilarin päälle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kahden kerroksen korkuisia pilareita, jolloin palkit kiinnitetään pilarien kylkeen. Pilarin ja palkin välisen liitoksen sekä rakennuksen pystysuuntaisen painuman kannalta edellä mainitut ovat täysin erilaisia ratkaisuja. Tapauksessa, jossa palkki jää päällekkäisten pilareiden väliin, tulee kiinnittää huomiota palkin poikittaissuuntaisen kutistuman suuruuteen (aiheuttaa pystysuuntaista painumaa).

Pilarit ja palkit suunnitellaan välittämään pystykuormat perustuksille. Pilari-palkkirungossa pystykuorman kantokykyä rajoittavat tavallisesti pilarin nurjahduskestävyys. Tämä ei kuitenkaan ole yleensä ongelma, koska pilarin poikkileikausta kasvattamalla voidaan helposti kasvattaa nurjahduskestävyyttä. Pilarin tuen tukipainekestävyys saattaa tulla mitoittavaksi tekijäksi joissakin tapauksissa.

Pystykuormien ja jäykistyksen takia pilareiden tulee sijaita samoilla kohdilla eri kerroksissa. Tämä tulee ottaa huomioon tilasuunnittelussa. Aukotuksen näkökulmasta pilari-palkkirunko antaa laajat mahdollisuudet tilasuunnitteluun, koska seinärakenteet ovat ei-kantavia rakennusosia.