14.7.2020

Suomalainen puukerrostalohankekanta 2019

Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet -hankekanta on päivitetty marraskuussa 2019.

Suomalainen puukerrostalohankekanta koottiin alun perin kesällä 2012 Puuinfon, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Invest in Finlandin käyttöön. Puukerrostalohankekantaa on päivitetty sittemmin Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta vuosina 2014 ja 2015 sekä Ympäristöministeriön toimeksiannosta vuosina 2017 ja 2018. Tämä syksyn 2019 päivitys on teetetty Ympäristöministeriön toimesta, ja on siis hankekannan viides päivitys. Hankekantaan kerätään kaikki suunnitteilla tai rakenteilla olevat vähintään 3-kerroksiset puukerrostalohankkeet sekä kaikki merkittävät suuren mittakaavan puurakenteiset julkiset rakennukset Suomessa. Hankekannassa ei esitetä jo toteutuneita kohteita.

Hankkeet on jaettu kolmeen eri luokkaan toteutumispotentiaalin mukaan:
1. varmat (osa 1)
2. todennäköiset (osa 2)
3. mahdolliset (osa 3)

Luokka kuvaa hankkeen toteutumismahdollisuutta nimenomaan puurakenteisena. Pääsääntöisesti hankkeet, jotka ovat laajoja ja vasta kaavavaiheessa, eikä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa/rakentajaa vielä ole, on sijoitettu automaattisesti luokkaan mahdollinen. Luokitus ei siis kuvasta alueiden ja kohteiden toteutumistodennäköisyyttä ylipäänsä millä tahansa rakennusmateriaalilla, vaan ainoastaan toteutumista juuri puurakenteisena.

Hankekannan neljänteen osaan on koostettu hankkeiden tiedot yhteen ja esitetty laskelmia tulevasta rakentamisesta sekä visualisoitu hankkeet Suomen kartalle.

Hankekannan on koonnut oululainen arkkitehti Janne Tolppanen. 

Hankekannan voi ladata alta.