10.7.2020

Seinän ominaisuudet

Massiivipuulevyrunkoisissa rakennusosissa on useita rakennekerroksia, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Seuraavissa kohdissa esitetään massiivipuulevyseinän rakennekerrosten tehtäviä ja niiden suunnittelussa huomioitavia seikkoja.

  1. Sisäpuolen levytys vaikuttaa erityisesti seinän palo- ja äänitekniseen toimintaan. Huoneistojen välisessä seinässä tarvitaan tavallisesti kipsilevytys, jotta vaadittu ilmaääneneristävyys saadaan toteutettua. Äänitekninenkipsilevytys voidaan asentaa myös massiivipuulevyn taustapuolelle, jolloin esimerkiksi CLT-levy voidaan jättää tilassa näkyviin (näkyvä laatu).
  2. Massiivipuulevyn poikkileikkauksen koko vaikuttaa oleellisesti seinän kuormankantokykyyn. Käytettäessä CLT-levyä kantavana seinänä, suositellaan käytettäväksi vähintään 5-kerroslevyä. Tällaisen levyn paloteknisen kantavuuden suunnittelu on helpompaa ja levy on myös nostojen yhteydessä stabiilimpi (käsiteltävyys rakennettaessa). CLT-levyä voidaan käyttää vain käyttöluokissa 1 (sisäkuiva) ja 2 (ulkokuiva). CLT-levystä ei voida näin ollen tehdä massiivista ulkoseinää, joka koostuu pelkästään CLT-levystä ilman ulkoverhousta.
  3. Massiivipuulevyn rakenteesta ja paksuudesta riippuen se voidaan suunnitella toimimaan ilman- ja höyrynsulkukerroksena. Tähän liittyvät levyn ominaisuudet tulee selvittää levyn valmistajalta. Massiivipuulevyn ja lämmöneristeen väliin voidaan suunnitella erillinen ilman- ja höyrynsulkukalvo. Nykyisin on olemassa myös ilmankosteuteen reagoivia ilman- ja höyrynsulkukankaita, joilla voidaan vaikuttaa rakennusosan kuivumiskykyyn parantavasti. Suunnittelussa erityisenä haasteena on ilman- ja höyrynsulkukerroksen jatkuvuus rakennusosien liitosalueilla. Lävistykset voidaan yleensä tiivistää tähän tarkoitukseen olevilla tuotteilla.
  4. Ulkoseinissä massiivipuulevyn ulkopuolelle asennetaan tavallisesti jäykkä tuulensuojakerroksen sisältävä lämmöneriste, jotta erillinen puukoolaus ja tuulensuojalevytys voidaan välttää. Jäykkää lämmöneristetä käytettäessä ulkoverhouksen kiinnitys voidaan tehdä esimerkiksi tähän tarkoitukseen olevilla kiskokiinnityssysteemeillä. Suosituksena on, että ulkoseinissä massiivipuulevyn ulkopuolella on aina lämmöneristekerros, koska tämä parantaa rakennusosan lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa. Ulkopuolista lämmöneristystä voidaan hyödyntää myös rakennusosan paloteknisessä suunnittelussa. Mikäli lämmöneriste suunnitellaan toimimaan paloteknisesti, tulee tuotteen olla palossa sulamatonta. Tavallisesti tällaisia tuotteita ovat kivivillatuotteet. Huoneistojen välisissä massiivipuulevyseinissä on tavallisesti kaksi levyä ja niiden välissä ontelo. Ontelon paksuutta lisäämällä voidaan parantaa seinän ilmaääneneristävyyttä. Ontelossa tulee tavallisesti olla villa ääniteknisistä syistä.
  5. Puurunkoisessa seinässä ulkoverhouksen taustalla tulee aina olla yhtenäinen tuuletusväli. Ulkoverhous voidaan toteuttaa kaikilla tähän tarkoitukseen olevilla tuotteilla.