10.7.2020

Materiaalivaihtoehdot

Liimapuu

Liimapuu on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Liimapuu koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä saman suuntaisista lamelleista. Raaka-aineena käytetään kuusi- tai mäntysahatavaraa. Poikkileikkaus koostuu vähintään kahdesta enintään 45 mm paksusta lamellista. Taivutetuissa liimapuutuotteissa voidaan käyttää enintään 35 mm paksuja lamelleja.

Yleisimmät liimapuun lujuusluokat ovat GL24c, GL30c, GL24c, GL24h. Lujuusluokkamerkinnässä c-kirjain tarkoittaa, että liimapuun poikkileikkaus koostuu eri lujuusluokan lamelleista (yhdistelmäliimapuu). Lujuusluokkamerkinnässä h-kirjain tarkoittaa, että kaikki lamellit ovat samaa lujuusluokkaa (homogeeninen liimapuu).

Liimapuu valmistetaan standardin SFS-EN 14080 mukaan. Poikkileikkausten vakioleveydet vaihtelevat 25 mm:n välein välillä 90…290 mm. Suorien liimapuutuotteiden poikkileikkauksen korkeus vaihtelee 45 mm:n välein välillä 225…~2000 mm. Liimapuupalkkien enimmäispituus vaihtelee valmistajakohtaisesti, mutta usein se on noin 30 m. Liimapuu profiloidaan höyläämällä, joten sen pinnat ovat höylättyjä.

CLT (Cross Laminated Timber)

CLT on kantaviin rakenteisiin tarkoitettu massiivipuulevytuote. CLT-levy koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä lautalevykerroksista, joka ovat toisiinsa nähden ristikkäin. Lamellien raaka-aineena käytetään lujuusluokan C24 kuusi- tai mäntysahatavaraa. Levyn lujuustekninen liimaus on päällekkäisten lautalevykerrosten välillä oleva liimaus (lamellin lapeliimaus). Valmistajasta riippuen lamellit voivat olla ensin liimattu rinnakkain lamellien syrjistä ja vasta tämän jälkeen lautalevykerrokset liimataan päällekkäin. Tällaista CLT-levyä kutsutaan syrjäliimatuksi levyksi. Syrjäliimausta ei voida huomioida levyn lujuusteknisessä mitoituksessa. Syrjäliimauksella CLT-levyn pintalamellien välisten saumojen rakoilu (kutistuma) voidaan poistaa. Lamellien kutistuessa syrjäliimattu CLT-levy saattaa kuitenkin halkeilla sieltä täältä, kun taas syrjäliimaamattomassa CLT-levyssä lamellien kutistuminen näkyy lamellien välisinä rakoina.

CLT-levyjen lamellipaksuudet ovat tavallisesti 20, 30, 40 mm, joista valmistajat kokoavat omat levypaksuudet. CLT-levyn mitat vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Tavallisesti paksuus on välillä 60…400 mm, leveys välillä 2450…3500 mm ja pituus välillä 12…24 m.

CLT-levyn pinnan laatuluokitus on valmistajakohtainen, mutta tavallisesti laatuluokat ovat hiottu näkyvälaatu, teollinen näkyvä laatu ja ei-näkyvä laatu.

GLVL-P ja GLVL-C (viilupuu)

G (glued) = kerrannaisliimattu
LVL = Laminated Veneer Lumber
P (parallel) = viilut samaan suuntaan
C (cross) = osa viiluista liimattu ristiin

GLVL-P ja GLVL-C ovat lujuusluokiteltuja kantaviin rakenteisiin tarkoitettuja tuotteita. GLVL-P koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä LVL-P-tuotteista ja vastaavasti GLVL-C valmistetaan GLVL-C-tuotteesta. Tällä tavalla saadaan valmistettua poikkileikkaukseltaan 75 mm leveämpiä palkkeja tai pilareita ja 75 mm paksumpia levyjä. Tuotteiden paksuus, leveys ja pituus vaihtelevat valmistajakohtaisesti.