10.7.2020

Perustukset

Pilari-palkkirunko aiheuttaa perustukselle pistemäisen kuormituksen, joten tavallisesti käytetään pilarianturoita. Pilarirunko voidaan perustaa myös sokkeleiden päältä, kun pistemäinen kuormitus huomioidaan sokkelien suunnittelussa. Pilari-palkkirungon perustuksina voidaan käyttää perinteisiä betonirakenteisia perustustyyppejä.

Kaikkien kantavien pilareiden alla tulee olla antura, jotta runko saadaan painumattomille tuille. Tavallisesti pilareiden kuormitustaso on niin suuri, että pilareita ei voida järjevästi perustaa esimerkiksi betonipalkin varaan. Mastopilareita käytettäessä tulee varautua siihen, että anturoista tulee suhteellisen suuria. Tämä johtuu siitä, että puurungossa ei ole merkittävää omapainoa (vrt. betonirunko) vähentämään pilarianturaa kaatavaa momenttia.

Pilareiden perustusliitokset tulee suunnitella siten, että niissä on erityisesti pystysuuntainen säätömahdollisuus, jotta puurungon asennuksen mittatarkkuus-vaatimukset saadaan toteutettua. Mittatarkkuuteen liittyvät asiat korostuvat aina enemmän, mitä enemmän rakennuksessa on kerroksia. Tulee muistaa, että puurunkoa asennettaessa ei ole kerroskohtaisesti käytettävissä mitään tasausmenenetelmää (vrt. betonirungon saumavalut), jolla vinossa olevaa runkoa voidaan oikaista. Tämän takia perustuksilta lähdettäessä kaiken tulee olla suorassa aina ylimpään kerrokseen saakka.

Pilarin liitos perustukseen tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Erityisesti haasteena tavallisesti ovat:

  • liitoselimet, joilla pilari kiinnitetään perustukseen pilariin kohdistuville voimille (korostuu erityisesti jäykistävissä pilareissa).
  • kapillaarikatko pilarin alapäässä
  • liitoselimien palosuojaus (kun tarvitaan)
  • pilarin poikkileikkauksen kosteusmuodonmuutokset (vaikuttaa liitoselimiin)