10.7.2020

Soveltuvuus kantavana runkona

Rakennus voidaan toteuttaa kokonaan hirsirunkoisena. Käytännössä hirsirakenteisia rakennusosia ovat ulkoseinät ja kantavat väliseinät. Vaakarakenteet ovat usein palkki- ja ristikkorakenteisia. Myös massiivipuulevyjä voidaan käyttää hirsirungon yhteydessä. Tyypillisesti tällaisia rakennusosia ovat jäykistävät rakennusosat, hissikuilut yms.

Palomääräyksistä johtuen hirsirunko soveltuu parhaiten enintään 2-kerroksiseen rakennukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös yli 2-kerroksisessa raken-nuksessa. Hirsirungon kerroslukua rajoittaa myös jäykistävien hirsiseinien jäykistyskapasiteetti. Toki rakennus voidaan jäykistää muullakin menetelmällä kuin jäykistävillä hirsiseinillä.