12.8.2020

Puurunkoisia ulkoseiniä koskevat palomääräykset

Seuraavat palomääräykset koskevat puurunkoisia ei-kantavia ulkoseiniä P1-paloluokan (palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2) betonirunkoisessa asuinkerrostalossa. Määräykset koskevat sekä uudis- että korjausrakentamisen kohteita.

1.1 Rakennuksen korkeus

Puurunkoisia ei-kantavia ulkoseiniä voidaan käyttää enintään 56 m korkeassa rakennuksessa. 

1.2 Sprinklaus

Sprinklausvaatimusta ei ole.

1.3 Ulkoverhous

Enintään 14 m korkean asuinrakennuksen ulkoverhous voidaan tehdä vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. palosuojakäsittelemätön puu). Tällöin tarvitaan seuraavat:

  1. EI 30-luokan paloräystäät, jotka estävät julkisivupalon leviämisen yläpohjan sisään
  2. Ulkoverhouksen tuuletusraossa tulee olla vaakasuuntaiset palokatkot 1 kpl/kerros ja pystysuuntaiset palokatkot porrashuoneen osastoivien seinien kohdalla
  3. Ensimmäisen kerroksen sekä varateiden ala- ja yläpuolella ulkoverhouksen pintaluokan tulee olla B-s2, d0 (esim. palosuojakäsitelty puu)

Mikäli enintään 14 m korkeassa asuinrakennuksessa käytetään vähintään B-s2, d0-luokan ulkoverhousta, ei edellä esitettyjä tekijöitä 1…3 tarvita. Enintään 28 m korkeassa asuinrakennuksessa ulkoverhouksen pintaluokan tulee olla B-s2, d0 (esim. palosuojakäsitelty puu) ja enintään 56 m korkeassa rakennuksessa B-s1, d0 (esim. palosuojakäsitelty puu). Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus voidaan aina toteuttaa aina vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeista, kun tuuletusvälin paksuus on enintään 50 mm ja kiinnityskoolauksen k-jako on vähintään 600 mm. Myös ristiinkoolaus on mahdollinen, kun edellä esitetyt vaatimukset täyttyvät.

1.4 Ulkoseinän tuulensuoja

Tuulensuojan pintaluokan tulee olla vähintään B-s1, d0.

1.5 Ulkoseinän lämmöneristeet

  • Enintään 14 m korkea asuinrakennus, jossa D-s2, d2-luokan ulkoverhous: lämmöneristeet voivat olla eristävältä osaltaan vähintään D-s2, d2-luokkaa, kun ulkoseinissä on ulkopuolinen K2 30, A2-s1, d0-luokan suojaverhous.
  • Enintään 28 m korkea asuinrakennus, jossa B-s2, d0-luokan ulkoverhous: lämmöneristeet voivat olla eristävältä osaltaan vähintään D-s2, d2-luokkaa, kun ulkoseinissä on ulkopuolinen K2 10, A2-s1, d0-luokan suojaverhous.
  • Enintään 56 m korkea asuinrakennus, jossa B-s1, d0-luokan ulkoverhous: lämmöneristeet voivat olla eristävältä osaltaan vähintään D-s2, d2-luokkaa, kun ulkoseinissä on ulkopuolinen K2 30, A2-s1, d0-luokan suojaverhous.

Mikäli lämmöneristeet ovat eristävältä osaltaan vähintään B-s1, d0-luokkaa, ei ulkoseinissä tarvitse käyttää ulkopuolista suojaverhousta.

1.6 Parvekkeet

Parvekkeiden kantavat rakenteet mitoitetaan luokkaan R 30. Yli 2-kerroksisessa rakennuksessa parvekelaatan tulee täyttää osastoivuusvaatimus EI 30, mikäli parveke on lasitettu. Avonaisen parvekkeen laatalla ei ole osastoivuusvaatimusta. Parvekkeen pintaluokat määräytyvät ulkoseinän ulkopinnan mukaan. Kuitenkin varatiekäyttöön suunnitellun parvekkeen pintaluokkien, pois lukien lattiat, tulee olla B-s2, d0.