9.6.2020

Seinän ominaisuudet

Rankarunkoisissa rakennusosissa on useita rakennekerroksia, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Seuraavissa kohdissa esitetään rankaseinän rakennekerrosten tehtäviä ja niiden suunnittelussa huomioitavia seikkoja.

  1. Sisäpuolen levytys vaikuttaa erityisesti seinän palo-, ääni- ja jäykistystekniseen toimintaan. Suosituksena on, että seinän sisäpuolella on kaksi levykerrosta päällekkäin. Näistä alimmainen on puulevy, joka suunnitellaan toimimaan jäykistävänä levytyksenä ja kiinnityspintana. Molemmat levykerrokset voidaan suunnitellaan toimimaan palo- ja ääniteknisenä levytyksenä.
  2. Ilman- ja höyrynsulkukerros toteutetaan yleensä tähän tarkoitukseen olevalla muovikalvolla. Nykyisin on olemassa myös ilmankosteuteen reagoivia ilman- ja höyrynsulkukankaita, joilla voidaan vaikuttaa rakennusosan kuivumiskykyyn parantavasti. Suunnittelussa erityisenä haasteena on ilman- ja höyrynsulkukerroksen jatkuvuus rakennusosien liitosalueilla. Lävistykset voidaan yleensä tiivistää tähän tarkoitukseen olevilla tuotteilla.
  3. Rankojen poikkileikkauksen koko ja rankajako vaikuttavat oleellisesti rangan tukipainekestävyyteen ala- ja yläohjauspuussa. Tämä on yleensä mitoittava tekijä perinteisessä rankaseinässä. Lämmöneristeen ominaisuuksilla on vaikutusta myös seinän palotekniseen toimintaan. Mikäli lämmöneriste suunnitellaan toimimaan paloteknisesti, tulee tuotteen olla palossa sulamatonta. Tavallisesti tällaisia tuotteita ovat kivivillatuotteet.
  4. Tuulensuojakerros vaikuttaa myös seinän palo-, ääni- ja jäykistystekseen toimintaan. Suosituksena on, että tuulensuojalevytyksen ulkopuolella lämmöneristekerros, koska tämä parantaa rakennusosan lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa. Rankaseinä voitaisiin suunnitella myös siten, että tuulensuojakerros toteutetaan tähän tarkoitukseen olevalla jäykällä tuulensuojavillalla. Tällöin kuitenkin menetetään seinän ääneneristävyyttä sekä tapauksesta riippuen myös seinän jäykistysteknisiä ominaisuuksia.
  5. Puurunkoisessa seinässä ulkoverhouksen taustalla tulee aina olla yhtenäinen tuuletusväli. Ulkoverhous voidaan toteuttaa kaikilla tähän tarkoitukseen olevilla tuotteilla.