10.7.2020

Puupinnat sisällä

Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverhous. Enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa sisäpuoliset suojaverhoukset voidaan jättää pois, kun käytetään vähintään B-s1, d0-luokan lämmöneristeitä. Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa suojaverhoamatonta pintaa (puupintaa) saa olla seuraavasti:

  • ei kantavat väliseinät                                                         
  • ≤ 20 %, kun palo-osaston rakennusosat R 60 ja
    EI 60                                                 
  • > 20 % ≤ 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 90 ja EI 90
  • > 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 120 ja EI 120     

CLT-levy voidaan jättää sellaisenaan näkyväksi pinnaksi, mikäli palomääräykset kyseisessä tapauksessa tämän mahdollistavat. Näkyvää CLT-levyä käytettäessä tulee käyttää näkyvän pintalaadun levyä. CLT-levyvalmistajilla on omat määritelmät näkyvälle pintalaadulle, joten tässä asiassa tulee kääntyä valmistajan puoleen. Samoin tulee menetellä tapauksessa, jossa CLT-levyn näkyvä pinta halutaan käsitellä jollakin palosuoja-aineella paremman pintaluokan saavuttamiseksi (esim. C-s2, d1 tai B-s1, d0).

LVL-levy on pintalaadultaan tavallisesti aina sellainen, että on verhoiltava jollakin tuotteella. Näkyvä puupinta voidaan tehdä LVL-levyn päälle kaikilla puuverhoustuotteilla. Kyseiset tuotteet voivat olla myös valmiiksi palosuojakäsiteltyjä.

Puupohjaisilla lattapinnoitteilla saavutettavia pintaluokkia

Tuote 1) 2)Asennustapa
(ks. alla oleva taulukko)
KeskitiheysPaksuusPintaluokka
Lattialauta2Mänty
≥ 480 kg/m3
Kuusi
≥ 400kg/m3
≥ 14 mmDFL -s1
Lattialauta2, 4Mänty
≥ 430 kg/m3
Kuusi
≥ 400 kg/m3
Pyökki
≥ 700 kg/m3
Tammi
≥ 700 kg/m3
≥ 20 mmDFL -s1
Parketti1Pähkinäpuu ≥ 650 kg/m3≥ 8 mmDFL -s1
Parketti1Saarni ≥ 650 kg/m3
Vaahtera ≥ 650 kg/m3
Tammi ≥ 720 kg/m3
≥ 8 mmDFL -s1
Monikerrosparketti
Pinta tammea
≥ 3,5 mm
3≥ 550 kg/m3≥ 15 mmDFL -s1
1) Ilman pinnoitetta.
2) Sallittu myös portaissa.

Puupohjaisten lattapinnoitteiden asennustapoja.

AsennustapaVaatimukset taustarakenteelle
1– Lattiapinnoite liimattu alustaan
– Alusta vähintään D-s2, d2-luokan tuote
(ρ ≥ 400 kg/m3)
2– Lattiapinnoite suoraan kiinni alustassa
– Alusta vähintään D-s2, d2-luokan tuote
(ρ ≥ 400 kg/m3)
3– Lattiapinnoite välikerroksen päällä
– Vähintään E-luokan välikerros, paksuus ≤ 3 mm, ρ ≥ 280kg/m3
– Alusta vähintään D-s2, d2-luokan tuote
(ρ ≥ 400 kg/m3)
4– D-s2, d2-luokan koolaus (ρ ≥ 400 kg/m3)
– Tuuletettu ilmarako ≥ 30 mm