10.7.2020

Yhdistelmäkäyttö

Usein kokoontumistiloissa tarvitaan suuria avoimia tiloja, jolloin kaikkia kantavia pystyrakenteita ei voida toteuttaa kantavina seininä. Tällaisessa tapauksessa rakennuksen sisällä kantavat seinät voidaan korvataan pilari-palkkirungolla.

Edellä mainittua menetelmää voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa rakennukseen halutaan muuntojoustavuutta. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota, että rakennuksen ääni-. värähtely- ja palotekniset vaatimukset täyttyvät myös muutosten jälkeen. Esimerkiksi puurunkoisessa rakennuksessa välipohjan päällä olevien ei-kantavien väliseinien siirtäminen ei ole ääniteknisesti niin helppoa kuin betonirunkoisessa rakennuksessa (äänen sivutiesiirtymä).

Yhdisteltäessä erilaisia runkojärjestelmiä ja rakennusmateriaaleja, tulee rakennusosien liittymät suunnitella siten, että mahdollinen rungon painuma ei aiheuta vaurioita rakennusosiin, liittymien ilmatiiveyteen jne.