14.7.2020

Hirsirakentamisen määritelmiä

Hirsirakentaminen on perinteinen puurakentamisen tapa, jossa rakennuksen kantavat seinät tehdään hirrestä. Suomessa hirret sijoitetaan tavallisimmin vaakasuuntaan ja liitetään toisiinsa salvoksilla. Toinen tapa rakentaa hirrestä on käyttää pystyhirsiä. Sen etuna on painumattomuus, sillä puu ei painu pystysuunnassa. 

HIRSI on veistämällä, höyläämällä tai sorvaamalla valmistettu paksu kokopuinen rakennustarvike, jota käytetään pääasiassa seinärakenteena. Hirsi voi olla muodoltaan pyöreä tai kulmikas ja se voidaan valmistaa massiivipuusta ja puusoiroista liimaamalla. Hirret valmistetaan tavallisesti kuusesta tai männystä, mutta joskus harvoin esimerkiksi haavasta. 

HIRSIKERTA tarkoittaa yhtä hirsikerrosta. Hirsien liitosta sanotaan salvokseksi. Salvos voi olla pitkä tai lyhyt. 

VARAUS tarkoittaa hirren alapintaan veistettyä uurretta. Sen tehtävä on helpottaa hirsien välisen sauman tiivistämistä ja ohjata hirren halkeilua siten, että se tapahtuu seinän suuntaisesti. Alemman hirren yläpinta muotoillaan siten, ettei saumaan pääse vettä tai että sinne joutuva vesi pääsee valumaan pois. Varaus voi olla tyypiltään avovaraus tai umpivaraus. Kynsivaraus on näiden yhdistelmä. Avovarauksessa varauksen reunat ovat auki, päällekkäiset hirret ottavat kiinni toisiinsa varauksen keskiosasta. Avonaiset sivut tilkitään tarvittaessa. Umpivarauksessa varauksen reunat ovat kiinni, päällekkäiset hirret ottavat kiinni toisiinsa varauksen molemmilta reunoilta. Keskelle jäävä avoin tila tilkitään. 

TIIVISTE sijoitetaan hirsien väliin. Sen päätehtävä on estää haitallisia ilmavuotoja. 

VAARNAUS (tapitus) estää hirsien sivuttaisen siirtymisen liittämällä yhteen kaksi tai useampia hirsikertoja. Vaarna on hirsiseinän vaarnaukseen (tapitukseen) tarkoitettu puu- tai metallitappi. Vaarnojen sijaan voidaan käyttää myös ruuveja. Läpipulttausta käytetään, kun hirsiseinä tai palkki pitää sitoa yhdeksi kokonaisuudeksi. 

KIERREJALKAA käytetään painumattomien rakenteiden kuten pystypilareiden tukemiseen. Pystyrakenteiden päissä voidaan käyttää myös ns. painumavarapalaa, joka poistetaan painuman mukaan. 

HIRSIPALKKI tehdään yhdestä tai useammasta hirrestä sitomalla hirret toisiinsa. Hirsipalkkia käytetään kantavana rakenteena esim. katon tuennassa, aukkojen ylityksessä jne. 

KARAPUU asennetaan hirsiseinän aukon pieleen hirrenpäätyihin tehtyyn uraan. Sen tehtävä on estää hirsien sivuttainen siirtyminen. Karapuussa tulee ottaa huomioon seinän painuminen. Aukkoon sijoitettavat painumattomat rakenteet kuten ikkunan ja oven karmit kiinnitetään karapuuhun. 

FÖLJÄRI on pystysuuntainen tukipuu, joka estää seinän nurjahtamisen. Niitä käytetään pitkillä seinillä ja aukkojen pielien tuennassa joko yhdellä tai molemmin puolin seinään. Följärit kiinnitetään suoraan hirsiin tai hirsien läpi toisiinsa. 

PAINUMA on puun kuivumisen aiheuttamasta kutistumisesta, rakennuksen painon aiheuttamasta kuormituksesta ja seinän saumojen tiivistymisestä aiheutuva seinän laskeutuminen.