25.6.2020

Pohjoismaisen havupuun tekniset ominaisuudet Pohjois-Amerikan ja Japanin puulajeihin verrattuna

Lujuus- ja kimmomoduulin arvot ovat keskimääräisiä ja perustuvat virheettömien testipalojen mittauksiin 12 % kosteudessa. Arvoja ei ole tarkoitettu suunnitteluarvoiksi, vaan niihin on käytettävä kansallisissa standardeissa ilmoitettuja arvoja.