13.7.2020

Ääneneristys koulu- ja päiväkotirakennuksissa sekä toimitiloissa

Rakennusten ääneneristävyyttä koskevan ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaan opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Tiloja ääneneristävyydelle ei anneta vaatimuksia vaan ainoastaan suositukset.

Mikäli määräystasolla ei ole otettu kantaa tarkastelussa olevan rakennuksen ääneneristävyysvaatimuksiin, suositellaan käytettäväksi ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen ääniympäristöstä1. Tällaisissa tapauksissa rakennuksen tilaaja voi myös määritellä ääneneristävyysvaatimusten tason.

Alla olevissa taulukoissa esitetään edellä mainitussa ympäristöministeriön ohjeessa esitetyt suositukset ääneneristävyydelle seuraavissa tiloissa, joita käytetään pääsääntöisesti päiväaikaan:

  • opetustila
  • kokoustila
  • ruokailutila
  • hoitotila
  • harrastustila
  • liikuntatila
  • toimistotila