13.7.2020

Puurakenteen U-arvon määrittäminen

Puuinfo Oy, versio 1.03, päivitetty 31.1.2012

Tällä ohjelmalla voidaan laskea erilaisten ylä- ja alapohjien sekä ulkoseinien U-arvot mukaanlukien hirsirakenteet. U-arvon laskennassa käytetään standardin SFS EN ISO 6946 mukaista laskentamenetelmää. Ohjelma laskee rakenteelle kokonaislämmönvastuksen ala- ja ylälikiarvon, joiden perusteella lasketaan rakenteen U-arvo.

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata alta.