Suunnittelu
29.9.2022

Kingspan ullakkoratkaisut P1-paloluokan asuinkerrostalon yläpohjassa

Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Kingspan Oy:n Kooltherm®-tuotteilla tehtäviä asuinkerrostalon puurunkoisia ull... Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Kingspan Oy:n Kooltherm®-tuotteilla tehtäviä asuinkerrostalon puurunkoisia ullakkoratkaisuja. Ratkaisu soveltuu alle 28 m korkeisiin kerrostaloihin, joiden paloluokka on P1 ja palokuormaryhmä 600 MJ/m2 [4]. Esitetyt tekniset ominaisuudet koskevat vain Kingspan Oy:n Kooltherm®-tuotteilla toteutettuja ratkaisuja, eikä tätä ohjetta voi käyttää muihin samankal

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.7.2020

Puurakenteiden S-muodon nurjahduksen ja kiepahduksen mitoitusohjeet

VTT Expert Services Oy:n (VTT) lausunto Eurokoodi 5 suunnittelustandardin /1/ kiepahdus- ja nurjahdusmitoitusmitoit... VTT Expert Services Oy:n (VTT) lausunto Eurokoodi 5 suunnittelustandardin /1/ kiepahdus- ja nurjahdusmitoitusmitoitusohjeiden soveltamisesta järeiden poikkileikkausten usean aallon nurjahdusmuodon (S-nurjahdus) tarkasteluun tapauksissa, joissa palkki tai pilari on tuettu poikittaissuunnassa tasavälein koko matkaltaan.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Finnfoam FF-PIR P1-paloluokan asuinkerrostalon yläpohjassa

Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Finnfoam Oy:n FF-PIR lämmöneristeitä. Esitetyt tekniset ominaisuudet koskevat... Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään Finnfoam Oy:n FF-PIR lämmöneristeitä. Esitetyt tekniset ominaisuudet koskevat vain Finnfoam Oy:n tuotteita, eikä tätä ohjetta voi käyttää muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
9.7.2020

Vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti jatkuvan sortuman estämisessä

Puurakennuksessa jatkuvan sortuman estäminen tulee ottaa esille jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, koska tämä vaikutta... Puurakennuksessa jatkuvan sortuman estäminen tulee ottaa esille jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa, koska tämä vaikuttaa oleellisesti rungon ja sen liitosten suunnitteluun. Mikäli jatkuvan sortuman estämistä suunnitellaan rakennushankkeessa liian myöhään, ajaudutaan asian suhteen yleensä hyvin suuriin ylimääräisiin kustannuseriin.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
9.7.2020

Kosteudenhallinta puurakentamisessa

Rakennuksen kosteudenhallinta on kokonaisuus, joka koostuu kosteusteknisesti turvallisista suunnitteluratkaisuista, rake... Rakennuksen kosteudenhallinta on kokonaisuus, joka koostuu kosteusteknisesti turvallisista suunnitteluratkaisuista, rakennusaikaisesta kosteussuojauksesta, rakenteiden hallitusta kuivattamisesta sekä rakennuksen oikeanlaisesta käytöstä ja huollosta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
8.7.2020

Pitkäikäinen puujulkisivu

Tässä teknisessä tiedotteeessa esitetään, miten puu-ulkoverhoukselle saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä ja uudelleen... Tässä teknisessä tiedotteeessa esitetään, miten puu-ulkoverhoukselle saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä ja uudelleenmaalausväli. Esitetyillä perusvaatimuksilla tavoitellaan 10…15 vuoden uudelleenmaalausväliä ja perusvaatimusta paremmilla vaatimuksilla jopa pidempää.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Puukuitueristeet puurakennuksessa

Puukuitueriste on yleiskäsite puupohjaisille lämmöneristeille. Tuotetasolla puukuitueristeitä on monenlaisia ja niitä va... Puukuitueriste on yleiskäsite puupohjaisille lämmöneristeille. Tuotetasolla puukuitueristeitä on monenlaisia ja niitä valmistetaan erilaisista raaka-aineyhdistelmistä. Tyypillisimmät raaka-aineet ovat puuteollisuuden sivuvirtojen materiaalit (puukuitu) sekä kierrätyspaperi (selluvilla).

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Paloräystäs

RakMK:n osan E1 vaatimusten mukaan paloräystäs tarvitaan P2-paloluokan 3…8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksess... RakMK:n osan E1 vaatimusten mukaan paloräystäs tarvitaan P2-paloluokan 3…8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa (puukerrostalo), kun julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (puujulkisivu). Paloräystäs tarvitaan myös P1-paloluokan rakennuksessa D-s2, d2-luokan julkisivun yhteydessä. Paloräystään tehtävänä on estää mahdollisen julkisivupalon leviäminen ullakkoon ja yläpohjan ontelo

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Palonkestävä NR-yläpohja

Suojaamattoman NR-ristikon kantavuus säilyy palossa tavallisesti alle 10 minuuttia. Syynä heikkoon palonkestoon on yleen... Suojaamattoman NR-ristikon kantavuus säilyy palossa tavallisesti alle 10 minuuttia. Syynä heikkoon palonkestoon on yleensä suojaamattomien naulalevyjen tartunnan pettäminen (naulalevyjen irtoaminen). NR-ristikoilla voidaan kuitenkin toteuttaa järkevästi R 60-luokan yläpohja suunnittelemalla NR-ristikot toimimaan myös palotilanteessa.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Palkkivälipohjan äänitekniikka

Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betoni... Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betonivälipohja) ääniteknisestä toiminnasta. Massiivisen välipohjan ääneneristävyys perustuu pääasiassa rakenteen massaan (massalaki), kun taas kevyessä välipohjassa ääneneristävyys perustuu toisistaan erillään oleviin joustaviin levymäisiin rakennekerroksiin (kaksinkertainen rakenne).

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Hirsiseinän tehollinen paksuus

Hirsiseinän tehollista paksuutta tarvitaan yleensä pyöröhirsiseinän U-arvon määrittämisessä, sillä höylähirsiseinässä hi... Hirsiseinän tehollista paksuutta tarvitaan yleensä pyöröhirsiseinän U-arvon määrittämisessä, sillä höylähirsiseinässä hirsien särmissä olevia normaaleja pieniä viisteitä ei tarvitse huomioida U-arvolaskelmassa. Hirsien välissä oleva tilke ja hirsien halkeamat on tutkimusten mukaan havaittu merkityksettömiksi hirsiseinän U-arvon kannalta.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihtelui... Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Kosteuden vaihteluiden seurauksena puu kutistuu tai turpoaa sekä muuttaa muotoaan.

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
1.7.2020

Tiheäsyinen sahatavara ja radiaalisahaus

Tiheäsyinen puu (hitaasti kasvanut puu) on lujuudeltaan, säänkestävyydeltään ja mittapysyvyydeltään huomattavasti paremp... Tiheäsyinen puu (hitaasti kasvanut puu) on lujuudeltaan, säänkestävyydeltään ja mittapysyvyydeltään huomattavasti parempaa kuin harvasyinen puu (nopeasti kasvanut puu). Tämä johtuu siitä, että tiheäsyisessä puussa on vähemmän solurakenteeltaan heikompaa kevätpuuta. Tiheäsyisen männyn sydänpuun tapauksessa puun solukko on lisäksi kyllästynyt puun omilla suoja-aineilla, jolloin männyn sydänpuun sään

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
15.6.2020

Ulkoilmalla tuuletettu puualapohja

Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään kuvan 1 mukaista ulkoilmalla tuuletettua puualapohjaa. Tyypillisesti tällaises... Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään kuvan 1 mukaista ulkoilmalla tuuletettua puualapohjaa. Tyypillisesti tällaisessa alapohjassa ryömintätilan tuuletus tapahtuu perusmuurissa olevien tuuletusaukkojen kautta hyödyntäen rakennuksen eri puolilla vaikuttavia tuulenpaine-eroja. Tuuletuksen varmistamiseksi on suositeltavaa asentaa rakennuksen keskialueelle tuuletusputki/-putket ryömintätilasta kat

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö