24.7.2020

Puurakenteiden S-muodon nurjahduksen ja kiepahduksen mitoitusohjeet

VTT Expert Services Oy:n (VTT) lausunto Eurokoodi 5 suunnittelustandardin /1/ kiepahdus- ja nurjahdusmitoitusmitoitusohjeiden soveltamisesta järeiden poikkileikkausten usean aallon nurjahdusmuodon (S-nurjahdus) tarkasteluun tapauksissa, joissa palkki tai pilari on tuettu poikittaissuunnassa tasavälein koko matkaltaan.