1.7.2020

Hirsiseinän tehollinen paksuus

1.0 YLEISTÄ

Hirsiseinän tehollista paksuutta tarvitaan yleensä pyöröhirsiseinän U-arvon määrittämisessä, sillä höylähirsiseinässä hirsien särmissä olevia normaaleja pieniä viisteitä ei tarvitse huomioida U-arvolaskelmassa. Hirsien välissä oleva tilke ja hirsien halkeamat on tutkimusten mukaan havaittu merkityksettömiksi hirsiseinän U-arvon kannalta.

2.0 TEHOLLINEN PAKSUUS

Pyöröhirsiseinän tehollinen paksuus voidaan määrittää kuvan 1 periaatteella. Kyseisessä periaatteessa pyöröhirren keskikappaleen molemmille puolille jäävän ympyräsegmentin poikkileikkauksen pinta-ala muutetaan vastaamaan suorakulmioita.

Kuva 1. Pyöröhirsiseinän tehollisen paksuuden määrittämisen periaate.
Kuva 2. Pyöröhirren tehollisen paksuuden määrittäminen.

ESIMERKKI

Määritetään 200 mm paksun pyöröhirsiseinän tehollinen paksuus.