Puupäivä 6.11.2024

6.11.2024
Messukeskus Siipi

Puupäivässä tartutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja syvennetään tietoisuutta, vuoropuhelua ja ymmärrystä puurakentamisen tilasta ja tulevaisuudesta.

Puupäivään ovat tervetulleita kaikki puurakentamisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet tahot Puupäivä on tarkoitettu puutuotetoimialalle sekä aktiivisesti työelämässä toimiville rakennusalan ammattilaisille; rakennuttajille, urakoitsijoille, kuntien ja suunnittelutoimistojen arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennesuunnittelijoille, kaavoittajille, rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille.

Puupäivä sopii myös ammattikorkeakoulujen puu- ja/tai rakennusinsinööriopiskelijoille sekä rakennusalan opiskelijoille.

Lisätiedot
JÄRJESTÄJÄ
Puuinfo