9.8.2021

Vantaalle nousee hiilinegatiivinen hirsipäiväkoti

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehden numerossa 1/2021.

Read the article in English: A carbon-negative log day care centre in Vantaa

Vantaan Rekolaan valmistuu ensi vuonna päiväkoti, joka tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa ilmastolle. Kilpailutuksen voittaneen hirsirakennuksen hiilijalanjälki on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tavallista pienempi. Kun lisäksi sen hiilikädenjälki on hiilijalanjälkeä suurempi, suunnitelman ilmastovaikutukset jäävät plussalle. Päiväkodin toteuttavat yhteistyössä Hoivarakentajat ja Honkarakenne. Pääsuunnittelijana toimii Sakari Miettunen, Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen.

Koivukylän päiväkoti on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Kustannuksia alentavat muun muassa vettä säästävät hanat, älykäs talotekniikka, energiatehokas valaistus, maalämpö ja aurinkosähkö. Kilpailutuksessa Vantaan kaupunki vertaili ehdotusten hiilijalanjälkilaskelmia ja mittautti erikseen rakentamisajan kuormitusta: Hoivarakentajien ja Honkarakenteen ehdotuksessa raaka-aineiden valmistuksen, kuljetuksen ja tehdasvaiheen valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (118 kg/m2) ovat merkittävästi pienemmät kuin rakennuksilla keskimäärin (250 kg/m2).

Suunnitelmasta tehdyn laskelman mukaan rakennuksen hiilijalanjälki on 9,52 kg/m2/a, eli rakennus aiheuttaa päästöjä 9,52 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa. Vastaavasti rakennuksen hiilikädenjälki on -10 kg/m2/a, eli kun rakennus rakennetaan, jää toteutumatta päästöjä, joiden laskennallinen määrä on 10
hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa.

”Suunnitelma Koivukylän päiväkodista on hyvä esimerkki siitä, miten me toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luomme tervettä ja kestävää kaupunkiympäristöä”, sanoo Vantaan kaupungin rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa. ”Strategiamme mukaisesti ilmastoarvojen tulee vaikuttaa päätöksenteossa, ja siksi pilotoimme kilpailutuksessa päiväkotirakennuksen hiilijalanjäljen osana tarjousten arviointia. Kotimainen hirsi materiaalina vastaa hyvin vaatimuksiimme.”

Lisätietoja: www.hoivarakentajat.fi

  • Lue Puulehti 1/2021 kokonaisuudessaan.
  • Seuraava Puulehti ilmestyy lokakuussa 2021. Tilaa se itsellesi (maksuton SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n, RTY:n ja Ornamon henkilö- ja opiskelijajäsenille kotiosoitteeseen postitettuna).
  • Puulehden mainostajien valitsemat artikkelit julkaistaan printtilehden lisäksi e-artikkeleina.