31.8.2021

Lasiliukuseinät parantavat kodin akustiikkaa

Kaupallinen artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehden numerossa 1/2021.

Teksti ja kuvat: Profin Oy

Ensiluokkainen ääneneristys vaatii huolellista suunnittelua lasiliukuseinissä. Hyvin ääntä eristävissä lasiliukuseinissä nurkkaliitokset ovat tiiviitä jousipaineruuviliitoksen ansioista ja lasielementit on liimattu osiin kiinni huolehtien, ettei rakenteeseen jää lainkaan aukkoja.

Jo kauan ennen tiukentuneita ääneneristysvaateita Profinilla on ymmärretty ääneneristyksen merkitys rakentamisessa ja asumismukavuuden kannalta. ”Tuotteissamme ääneneristys on pyritty huomioimaan jokaisessa yksityiskohdassa”, Profinin rakennusliikemyyntiyksikön johtaja Mikko Murtonen kertoo.

Määrätietoisella kehityksellä ollaankin päästy erinomaisiin arvoihin ääneneristävyydessä. Profinin lasiliukuseinien Rw+Ctr ääneneristysarvo liikennemelua vastaan yltää jopa 40 desibeliin, mikä on loistava taso yhden lasielementin ratkaisuissa. Myös lasiliukuseinien ilma- ja vesitiiveysarvot ovat ensiluokkaisia. Näiden arvojen osalta lasiliukuseinät jopa ylittävät rakentamisen vaateet sekä markkinoilla olevat rakenteeltaan yksinkertaisemmat liukuovituotteet.

Tiivis keskusrakentaminen vaatii rakentamiselta entistä tehokkaampia ratkaisuja melusaasteen torjumisessa. Lisäksi joillain alueilla vaaditaan tyypillisen liikennemelusaasteen myös muunlaisen melusaasteen huomioimista. Esimerkiksi Jätkäsaaren kaltaisilla alueilla on otettava huomioon laivaliikenteen aiheuttama melusaaste. Profin on tuotekategoriassaan ainoa, joka on laboratoriotestannut tuotteensa myös laivamelua vastaan.

Erityisesti puun hyödyntäminen asettaa ääniteknisesti omat haasteensa rakentamiselle. Siksi massiivipuurakentamisessa lasiliukuseinien suurta lasipinta-alaa voidaan hyödyntää tehokkaasti rakennuksen ääneneristävyyden parantamiseen.

”Ääni ja ympäristömelu sanelee puurakentamisessa hyvin paljon”, Akukon Oy:n konsultti Lauri Vikström kuvailee. ”Ympäristömelultaan vaativaan ympäristöön massiivipuurakenteen ääneneristys ei pelkästään riitä, ja tarvitaan lisärakenteita. Kokonaisääneneristystä voidaan parantaa toteuttamalla melun suuntaan isoja ikkunapinta-aloja, jotka ovat erikseen äänieristysmitoitettu tapauskohtaisesti. Näin voidaan jättää massiivipuuosia ilman lisä-ääneneristysrakennetta.”

Näin ollen Profinin lasiliukuseinät ovat erinomainen valinta massiivipuutaloihin. Vikströmin mukaan kohteissa, joissa massiivipuurakennetta ei haluta verhoilla ääntä eristävällä lisärakenteella, isot ikkunat ja lasiliukuseinä voivat olla peräti ainoa vaihtoehto kompensoimaan ääneneristysvaateiden täyttämiseksi.

Ääneneristys on tärkeää asumismukavuuden kannalta, sillä melu on ennen kaikkea asukkaita rasittava saaste. Profinin lasiliukuseiniä kiitellään monipuolista tavoista, joilla ne parantavat kodin viihtyvyyttä. Erinomaisten ääneneristysominaisuuksiensa lisäksi lasiliukuseinät avartavat asuntoa ja lisäävät valoisuutta, sekä luontevasti kasvattavat elintilaa yhdistämällä ulko- ja sisätilat.

”Me haluamme tuotteidemme avulla tuoda ratkaisuja, joilla luodaan kokonaisvaltaista asumisviihtyvyyttä”, Murtonen summaa

INFO:
Profin Oy
Mikko Murtonen
puh. +358 44 729 4741
mikko.murtonen(at)profin.fi
www.profin.fi

  • Lue Puulehti 1/2021 kokonaisuudessaan.
  • Seuraava Puulehti ilmestyy lokakuussa 2021. Tilaa se itsellesi (maksuton SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n, RTY:n ja Ornamon henkilö- ja opiskelijajäsenille kotiosoitteeseen postitettuna)
  • Puulehden mainostajien valitsemat artikkelit julkaistaan printtilehden lisäksi e-artikkeleina.