1.12.2021

Arkkitehtuurimuseon näyttely tarkastelee puurakentamista useista näkökulmista

Puukoulut, arkkitehtuurikilpailuissa palkitut puukohteet, näyttävät puupintaiset rakennukset Helsingin keskustassa. Siinä muutama esimerkki, jotka Helsingin Arkkitehtuurimuseon Toivoa puusta -näyttely nostaa esiin puun ja toivon tunteen keskinäisestä suhteesta.

Puun suosio koulurakentamisessa liittyy toivoon sisäilmaongelmien ratkaisemisesta. Palkinnot taas ovat viesti siitä, millaista rakentamista tulevaisuudelta toivotaan. Pääkaupungin puiset paraatirakennukset puolestaan luovat kansallista tarinaa puun merkityksestä metsäisessä maassamme.

– Nyt ilmastokriisin aikana puulta odotetaan uusiutuvana materiaalina paljon. Yksi rakennusmateriaali ei kuitenkaan ratkaise kaikkia haasteita, vaan se on yksi monista ratkaisuista, sanoo näyttelyn kuraattori, kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi.

Toivoa puusta -näyttelyn kuraattori Minna Joenniemi. Kuva: Anni Koponen

− Näyttely ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan toimii sytykkeenä keskustelulle esimerkiksi siitä, millaista rakentamisen laadun tulisi olla tai mikä on rakennusten elinkaari.

Moniääninen ja -näkökulmainen näyttely tutkii arkkitehtuurin ja rakentamisen menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Suomessa on tuhansia hyvästä puusta huolellisesti rakennettuja taloja, joita on haluttu ja osattu pitää kunnossa. Näyttelyssä esillä olevat, eri puolilla Suomea kirjoitetut rakkauskirjeet puiselle rakennusperinnölle antavat konkreettisen esimerkin siitä, miten ihmiset ja yhteisöt kiinnittyvät vanhaan rakennuskantaan ja sitoutuvat sen vaalimiseen.

Tulevaisuutta näyttelyssä tunnustellaan monitaiteisesti. Millainen voisi esimerkiksi olla laulu tulevaisuuden arkkitehtuurille? Millaista puurakentamista arkkitehtiopiskelijat haluavat tulevaisuudessa toteuttaa?

Näyttely on toteutettu ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelman tuella. Se on esillä Arkkitehtuurimuseossa 10.9.2021–10.4.2022.

Read the article in English: Museum of Finnish Architecture exhibition investigates different perspectives of wooden construction