20.10.2022

Metsä Groupin huippumoderni saha on käynnistynyt Raumalla

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Raumalla sijaitseva uusi huippumoderni mäntysaha on siirtynyt tuotannollisesta koekäytöstä jatkuvaan sahatavaratuotantoon. Sahan tuotanto toimii jatkuvassa kolmessa vuorossa.

Rauman sahan rakennustyöt aloitettiin keväällä 2020 ja investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa.

”Rauman saha toteuttaa Metsä Groupin strategisia tavoitteita lisätä suomalaisen metsän arvoa, kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaiden kanssa, mahdollistaa fossiiliton tuotanto ja lisätä pitkäkestoisesti hiiltä sitovien tuotteiden tuotantoa. Mekaanisen metsäteollisuuden rooli on erittäin tärkeä koko arvoketjumme kannalta ja olen tyytyväinen, että sielläkin on nyt löydetty uusia keinoja suorituskyvyn merkittävään parannukseen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Rauman saha on teknologialtaan ja tehokkuudeltaan sekä toimintamalliltaan edelläkävijä maailmassa. Sahan teknologiset innovaatiot, kuten konenäkö, oppiva tekoäly ja sahalinjan eri toimintoja ohjaavat integroidut tietojärjestelmät luovat entistä paremmat lähtökohdat sahatavaran tasalaatuisuudelle ja sahalaitoksen teolliselle tehokuudelle. Uuden teknologian ansiosta Rauman sahan toimintaa ohjataan yhdestä keskusvalvomosta ja sahatavara kulkee jalostuslinjalla ilman manuaalisia työvaiheita.

Uusi saha on luonut suoraan 100 uutta työpaikkaa Raumalle, ja sen lisäksi saha työllistää suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset olivat noin 1 500 henkilötyövuotta.

Read the article in English: Metsä Group’s state-of-the-art sawmill starts in Rauma, Finland