2.1.2023

Suomen korkein puukerrostalo Oulun asuntomessuille 2025

Puukruunu, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy (ARCO) / Puurakentajat Group Oy

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 16-kerroksisen puukerrostalon laatukilpailun. Kilpailu järjestettiin huhti-joulukuussa 2022 ja suunnittelukohde sijaitsee Hartaanselänrannalla vuoden 2025 asuntomessualueella. Oulun kaupunki järjesti kilpailun yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen, Ympäristöministeriön ja Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. 

Kilpailun arviointiryhmän suosituksesta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2022 kilpailun voittajaksi kilpailutyön ”Puukruunu”, jonka laativat Puurakentajat Group Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy (ARCO).

Kilpailun tavoitteet

Kilpailutöissä tavoitteena oli kehittää ennen kaikkea puuarkkitehtuuria ja -rakennetekniikkaa ja tutkia korkean puurakentamisen vähähiilisiä ratkaisuja. Kilpailun kautta esitellään rakennusalalle vaativan kohteen suunnittelun ongelmakohtia sekä niiden ratkaisuja ja tehdään tätä kautta teollista, vähähiilistä ja suurimittakaavaista puurakentamista tunnetuksi.

Kilpailulla haettiin innovatiivisen ja korkeatasoisen puuarkkitehtuurin ja -rakennetekniikan teknisten toteutusratkaisujen ohella myös muita rakentamisen vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja asuntoratkaisujen ja materiaalinkäytön osalta. Puurakentamisen kehittämiseen toivottiin liitettävän monipuolisesti energiatehokkaiden ja kiertotaloutta toteuttavien materiaalien hyödyntämistä, taloteknisiä ratkaisuja sekä rakennusten ja asuntojen muuntojoustavuutta edistäviä ratkaisuja.

Kilpailu oli suunnattu suunnittelijoiden ja rakentajien muodostamille monialaisille ryhmille, joilla on kyky suunnitella ja toteuttaa uutta innovatiivista korkeaa puuarkkitehtuuria. Rakennuskohde sijaitsee Oulun kaupungin omistamalla tontilla, joka vuokrataan kilpailun voittajalle. Kilpailun voittaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan kilpailutyön  mukaisen rakennuksen.

Lue lisää: https://www.ouka.fi/oulu/hartaanselanranta/puukerrostalon-arkkitehtikilpailu

Read the article in English here.