24.1.2023

Onvest hankkii enemmistöosuuden Puurakentajista ja vahvistaa yhtiön kasvumahdollisuudet

Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Group Oy:n (”Puurakentajat”) uudeksi pääomistajaksi nousee perheyhtiö Onvest Oy. Puurakentajien perustaja ja pääomistaja Jyrki Huttunen on sopinut oman osuutensa myynnistä Onvestille. Samalla hallituksen puheenjohtajana toiminut Mikke Ruuhonen luopuu omistuksestaan. Kauppojen jälkeen Onvestin nykyinen vähemmistöosuus kasvaa enemmistöosuudeksi. Yhtiön muina omistajina jatkavat Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) ja toimitusjohtaja Mikko Leino. Jyrki Huttunen jatkaa yhtiön operatiivisissa tehtävissä.

Loviisan koulun työmaa, Puurakentajat

Syksyllä 2021 Onvest ryhtyi Puurakentajien aktiiviseksi teolliseksi omistajaksi hankkimalla 27,91 prosentin osuuden Puurakentajista. Samalla Tesi teki 14,29 prosentin sijoituksen yhtiöön. Uusien omistajien myötä Puurakentajat alkoi kehittää voimakkaasti kasvavaa liiketoimintansa uudelle tasolle. Nyt toteutuva omistusrakenteen muutos edistää entisestään yhtiön strategiaa ja sen toimeenpanoa sekä vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia kasvaa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

”Kuluttajat arvostavat yhä enemmän ekologisia ja terveellisiä asumismuotoja. Samalla viranomaisten asettamat ympäristövaatimukset kiristyvät ja suosivat puurakentamista. Massiivipuurakentamisella on kova kysyntä. Uuden omistusrakenteen ansiosta meillä on yhä paremmat edellytykset vastata tähän kysyntään ja toteuttaa strategiaamme. Uuden pääomistajamme sitoutuneisuus suomalaiseen puurakentamiseen ja yhteinen arvomaailmamme ovat erityisen tärkeitä. Jatkamme suurella innolla massiivipuurakennusten rakentamista, alan kehittämistä sekä liiketoimintamme kasvattamista Pohjoismaiden johtavaksi puuteknologiaan ja puurakentamiseen erikoistuneeksi konserniksi.”, Puurakentajien toimitusjohtaja Mikko Leino toteaa.

”Onvest on tänään lisännyt omistustaan Puurakentaja Oy:ssä sekä ilmoittanut ostavansa koko Teijo-Talot Oy:n osakekannan. Toteutuneilla yrityskaupoilla on tarkoitus saavuttaa merkittävä asema puurakentamisen keskuudessa. Onvest Oy on vastuullinen ja pitkäjänteinen omistaja. Haluamme olla rakentamassa suomalaiseen teollisuuteen uusia lippulaivoja, luoda työpaikkoja ja kansainvälistymistarinoita. Kasvuamme ohjaa perheyhtiön intohimo kestävien suomalaisten menestystarinoiden rakentamiseksi. Puurakentajien tavoitteet ja arvot vastaavat erinomaisesti Onvestin strategiaa ja arvomaailmaa. Haluamme tukea rakentamista, joka mahdollistaa puhtaan sisäilman ja terveellisen elinympäristön tuleville sukupolville. Puurakentajat on tässä edelläkävijä”, Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen toteaa.

”Puurakentajien perusarvot ovat alun alkaen olleet tärkeä osa tekemistämme ja osaamistamme. Meille on ollut tärkeää, että kaikessa mitä teemme näkyy vahva ammattitaito ja laatu ja se, että meidät koetaan luotettavana toimijana. Me välitämme maailmasta, jossa toimimme. Yrityksen varttuessa ja sen painopistealueiden eläessä muutokset näkyvät päivittäisessä tekemisessä, strategiassa, hallituksessa ja omistajarakenteessa. Voin tyytyväisenä todeta, että Puurakentajien pääomistus siirtyy nyt osaavalle ja vastuulliselle teolliselle omistajalle, joka vahvistaa kykyjämme vastata massiivipuurakentamisen vahvaan kysyntään. Meillä on yhteiset perusarvot, jotka säilyvät ennallaan ja muodostavat Puurakentajien selkärangan myös jatkossa”, Puurakentajan perustaja Jyrki Huttunen toteaa.

Luonnon heikentynyt tila ja ilmaston lämpeneminen luovat vahvaa kysyntää ympäristöystävälliselle uudisrakentamiselle. Merkittävinä kasvuajureina ovat rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys ja rakennusten elinkaaren aikainen hiilineutraalius. Saavuttaakseen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä Suomen ympäristöministeriö on määritellyt, että vähintään 45 prosenttia kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta tulisi olla puurakentamista vuoteen 2025 mennessä. 60 prosenttia Suomen kunnista on ottanut puurakentamisen strategiseksi tavoitteekseen lähivuosina.

Kaupanteon seurauksena yhtiön hallitus muuttuu. Uuden pysyvän hallituksen kokoonpano vahvistuu myöhemmin.

Lisätietoja:

Puurakentajat Group Oy, toimitusjohtaja Mikko Leino
Puh. 040 551 4055 
mikko.leino[at]puurakentajat.fi

 Onvest Oy, hpj Maria Toivanen
Puh. 040 534 5217
maria.toivanen[at]onvest.fi